Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

tika - Намерени са 122 думи от търсенето
етика - само ед. 1. Учение за морала, за неговото развитие, принципи и норми. 2. Съвкупност от норми и правила на поведение; морал. Трябва...
тикам - тикаш, несв. 1. Какво/кого. Движа, карам да върви, като бутам, тласкам, натискам. Тикам количка с бебе. Тикам кола. Тикам го пред ...
антика - мн. антики.Старинен ценен или рядък предмет.
батика - (мал. batika)Худ. Вид ръчна живопис върху копринен плат.
готика - само ед.Средновековен архитектурен стил в Западна Европа, който се характеризира с островърхи кули, арки, сводове и с изобилие на ...
мотика - мн. мотики, ж. Ръчно земеделско сечиво за окопаване на различни култури — метален полукръг с дълга дървена дръжка.
оптика - мн. оптики, ж. 1. Само ед. Дял от физиката, който изучава свойствата на светлината и свързаните с нея явления. 2. Само ед. Съвкупн...
охтика - само ед. Разг. Белодробна туберколоза.
Арктика - (по гр. arktikos 'северен')Геогр. Северната полярна област на земното кълбо.// Прил. арктичен и арктически.
Ватикан - (лат. Vaticanus)1. Един от хълмовете на Рим, на който е разположен малък град-държава - резиденция на папата.2. Самата резиденция ...
еротика - само ед. Чувственост, съсредоточаване на вниманието към половия живот, сексуалните желания и тяхното изобразяване. // прил. еротич...
затикам - затикаш, св. — вж. затиквам.
изтикам - изтикаш, св. — вж. изтиквам.
критика - мн. критики, ж. 1, Само ед. Обсъждане, анализиране с цел да се откроят добрите и лошите страни, обикн. на произведение на изкуство...
мастика - мн. мастики, ж. 1. Силна спиртна напитка с характерен анасонов аромат. 2. Благоуханна смола, получавана от някои средиземноморски ...
мистика - само ед. 1. Вяра в божественото, в тайнственото. 2. Вяра в общуването със свръхестествени сили; суеверие. 3. Прен. Тайнственост, з...
нартика - мн. нартики, ж. Пред-дверие на храм.
натикам - натикаш, св. — вж. натиквам.
поетика - само ед. 1. Спец. Теория на поезията или на художественото творчество. 2. Спец. Съвкупност от особеностите на художественото изобр...
статика - само ед. Спец. Във физиката — дял от механиката, в който се разглеждат законите за равновесие на телата.
страници: 1 2 3 4 5 6 7
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: