Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----------- - Намерени са 2048 думи от търсенето
коропорация - мн. корпорации, ж. Обединение, съюз от лица с обща професия или от едно съсловие. Корпорация на учените.
космонавтка - мн. космонавтки, ж. Жена космонавт.
красноречие - само ед. Способност да се говори красиво и ясно; ораторско изкуство. Надарен с красноречие. Владее красноречието на добър адвокат.
куполовиден - куполовидна, куполовидно, мн. куполовидни. прил. Който има форма на купол. Куполовиден покрив.
лаборатория - мн. лаборатории, ж. 1. Специално обзаведено помещение за технически и научноизследователски опити, за провеждане на медицински ана...
лабораторен - лабораторна, лабораторно, мн. лабораторни, прил. 1. Който се отнася до лаборатория. Лабораторно изследване. Лабораторни условия. 2...
лека-полека - нареч. Разг. Постепенно, малко по малко.
лесотехника - само ед. Техника по горско дело. // прил. лесотехнически, лесотехническа, лесотехническо, мн. лесотехнически.
литераторка - мн. литераторки, ж. Жена литератор.
локализация - само ед. Локализиране.
локализирам - локализираш, несв. и св.; какво. Ограничавам разпространението на нещо в някакви предели. Локализирам епидемия. Локализирам пожар....
любвеобилен - любвеобилна, любвеобилно, мн. любвеобилни, прил. Който е способен да обича силно или много хора едновременно. Любвеобилна жена. Лю...
любопитство - само ед. 1. Силно желание нещо да се разбере, да се види, да се узнае. Изгарящо любопитство. Удовлетворявам любопитство. 2. Интере...
лютеранство - само ед. Протестантско вероизповедание на основата на учението на Мартин Лютер, което внася реформи в католическото вероизповедани...
метаморфоза - мн. метаморфози, ж. 1. Преминаване от една форма в друга чрез приемане на нов външен вид и функции. Метаморфоза на поповата лъжичк...
многократен - многократна, многократно, мн. многократни, прил. Който става много пъти. Многократен шампион.
магданозлия - прил., неизм. Остар. За ястие, сготвено с много магданоз.
мажоритарен - мажоритарна, мажоритарно, мн. мажоритарни, прил. Който се отнася към изборна система, основана на мнозинството гласове. • Мажорита...
майсторство - само ед. 1. Умение, изкуство да се сътвори нещо. 2. Степен, положение, достойнство на майстор в занаятчийската йерархия.
макрокосмос - само ед. Целият свят около човека; всемир, вселена.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: