Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----------- - Намерени са 2048 думи от търсенето
кръгооборот - мн. кръгообороти, (два) кръгооборота, м. Процес на едно завъртане и връщане в изходното положение. Кръгооборот на капитала.
кръжочничка - мн. кръжочнички, ж. Участничка в кръжок.
кръстоносен - кръстоносна, кръстоносно, мн. кръстоносни, прил. • Кръстоносен поход. 1. Истор. Завоевателен поход на западноевропейски рицари на ...
лесовъдство - само ед. Дял от растениевъдството и наука за отглеждане, опазване и използване на горите. // прил. лесовъден, лесовъдна, лесовъдно...
либерализъм - само ед. 1. Политическо течение, възникнало през XVIII — XIX век, което обединява привържениците на буржоазно-парламентарния строй...
микровълнов - микровълнова, микровълново, мн. микровълнови, прил. Който се отнася до микровълни. • Микровълнова печка. Електрическа печка/фурна ...
милитаризъм - само ед. Политика, водеща до усилване на военната сила и власт със завоевателни цели. // прил. милитаристичен, милитаристична, мил...
минохвъргач - мн. минохвъргачи, м. Войник, който обслужва минохвъргачка.
мълниеносен - мълниеносна, мълниеносно, мн. мълниеносни, прил. 1. Който носи мълнии. 2. Много бърз и страшен, стремителен. Мълниеносен удар.
мъртвороден - мъртвородена, мъртвородено, мн. мъртвородени, прил. Умрял, преди да се роди; роден мъртъв. Мъртвородено дете.
настървявам - настървяваш, несв. и настървя, св.; какво/кого. Приучавам към стриктно изпълнение на нещо; ожесточавам. Настървиха кучето да следв...
невъзвратим - невъзвратима, невъзвратимо, мн. невъзвратими, прил. Който не може да се възвърне. Невъзвратима загуба. // същ. невъзвратимост, нев...
несъизмерим - несъизмерима, несъизмеримо, мн. несъизмерими, прил. 1. Който не може да се измери с мярката на друго нещо. 2. Прен. Който няма общ...
накъркам се - накъркаш се, св. — вж. накърквам се.
намръзна се - намръзнеш се, мин. св. намръзнах се, мин. прич. намръзнал се, св. — вж. намръзвам се.
намъдрям се - намъдряш се, несв. и намъдря се, св. Разг. Пренебр. Намествам се, сядам на определено място. Той се намъдри на свободния стол до м...
наскърбявам - наскърбяваш, несв. и наскърбя, св.; кого. Карам да скърби, правя скръбен; натъ-жавам, опечалявам. Думите му ме наскърбиха. — наскъ...
настъпление - мн. настъпления, ср. 1. Активно движение на войски напред за нападение срещу противника. 2. Прен. Активно движение към някаква цел...
настървение - само ед. Прекалена упоритост, много силно желание за нещо. С настървение пълнеше кошницата с малини. // същ. настървеност, настърв...
насърбам се - насърбаш се, св. — вж. насърбвам се.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: