Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----------- - Намерени са 2048 думи от търсенето
подпечатвам - подпечатваш, несв. и подпечатам, св.; какво. Слагам печат на документ.
подплатявам - подплатяваш, несв. и подплатя, св.; какво. 1. Зашивам подплата, слагам подплата. 2. Прен. Подкрепям, обосновавам свое наблюдение, ...
подработвам - подработваш, несв. и подработя, св.; какво/кого. Работя предварително за постигане на определена цел; подготвям, обработвам.
подравнявам - подравняваш, несв. и подравня, св.; какво/кого. Правя равен — гладък или в една линия. — подравнявам се/подравня се. Изравнявам се...
подразбирам - подразбираш, несв. и подразбера, св. Разбирам по косвени, непреки сведения; досещам се.
подразделям - подразделяш, несв. и подразделя, св.; какво. Деля на по-малки части; разделям.
подсвирквам - подсвиркваш, несв. Подсвирвам.
подсладявам - подсладяваш, несв. Подслаждам.
подслонявам - подслоняваш, несв. и подслоня, св.; когокакво. Осигурявам подслон, убежище. — подслонявам се/подслоня се. Намирам подслон, убежищ...
посмихна се - подсмихнеш се, мин. св. подсмихнах се, мин. прич. подсмихнал се, св. — вж. подсмихвам се.
подстригвам - подстригваш, несв. и подстрижа, св. 1. Какво/кого. Отрязвам, накъсявам косъм; стрижа. 2. Кого. Посвещавам в духовнически сан. — по...
подчертавам - подчертаваш, несв. и подчертая, св.; какво. 1. Чертая линия под нещо. 2. Правя да стане очевидно, явно. Подчертавам талията си. 3....
поевропейча - поевропейчиш, мин. св. поевропейчих, мин. прич. поевропейчил, св. — вж. поевропейчвам.
поевтинявам - поевтиняваш, несв. и поевтинея, св. Ставам по-евтин.
пожертвувам - пожертвуваш, св. Пожертвам.
позеленявам - позеленяваш, несв. и позеленея, св. 1. Ставам зелен. Гората позеленя. 2. Прен. Променям цвета на лицето си от някакво отрицателно ...
показателен - показателна, показателно, мн. показателни, прил. Който дава информация за нещо, по който може да се съди за състоянието на нещо. П...
покайвам се - покайваш се, несв. и покая се, св. Признавам грехове или грешки, съжалявам за тях.
покатеря се - покатериш се, мин. св. покатерих се, мин. прич. покатерил се, св. — вж. покатервам се.
покланям се - покланяш се, несв. и поклоня се, св. 1. Правя поклон. 2. Почитам като нещо свръхестествено.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: