Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----------- - Намерени са 2048 думи от търсенето
стереотипен - стереотипна, стереотипно, мн. стереотипни, прил. 1. Който е отпечатан със стереотип. 2. Прен. Който показва липса на оригиналност;...
стихоплетец - мн. стихоплетци, м. Пренебр. Съчинител на бездарни стихове.
стокооборот - само ед. Оборот на стоки; обръщение. Дневен стокооборот.
студентство - само ед. 1. Всички студенти като едно цяло. 2. Студентски години. През моето студентство отношенията бяха различни. Изкарах весело...
текстология - само ед. Спец. Филологическа наука, която се занимава с изучаване особеностите на художествения текст, на промените, настъпили в н...
топлопровод - мн. топлопроводи, (два) топлопровода, м. Система от тръби за пренасяне на носител на топлина от топлофикационен източник.
трудоустроя - трудоустроиш, мин. св. трудоустроих, мин. прич. трудоустроил, св. — вж. трудоустроявам.
уведомление - мн. уведомления, ср. Известие, съобщение, предизвестие. Получавам уведомление. Изпращам уведомление.
уволнителен - уволнителна, уволнително, мн. уволнителни, прил. Обикн. за документ — който е във връзка с уволнение. • Уволнителен билет. Остар. ...
угоднически - угодническа, угодническо, мн. угоднически, прил. 1. Който е присъщ на угодник. 2. Който изразява раболепие, угодничество. Угодниче...
удовлетворя - удовлетвориш, мин. св. удовлетворих, мин. прич. удовлетворил, св. — вж. удовлетворявам.
удоволствие - мн. удоволствия, ср. 1. Само ед. Приятно чувство, радост, наслаждение (от успех, преживяване, удовлетвореност и др.). 2. Развлечен...
умозрителен - умозрителна, умозрително, мн. умозрителни, прил. Който е основан на размишления, разсъждения, а не на опит. Умозрителен път на изу...
ученичество - само ед. Времето, през което човек е ученик, както и положението на ученик. Ученичеството е по-трудно от студентството.
фейлетонист - мн. фейлетонисти, м. Автор на фейлетони. Алеко Константинов е голям фейлетонист.
физиономист - мн. физиономисти, м. Човек, който лесно запомня физиономии и бързо разпознава хората по тях. Съвършен физиономист.
фотогеничен - фотогенична, фотогенично, мн. фотогенични, прил. За човек — чието лице се възпроизвежда, отразява добре върху фотографска лента ил...
фотолюбител - фотолюбителят, фотолюбителя, мн. фотолюбители, м. Човек, който се занимава с фотография непрофесионално, за удоволствие. // прил. ...
хетерогенен - хетерогенна, хетерогенно, мн. хетерогенни, прил. Нееднороден, разносъставен, смесен. Хетерогенно общество. // същ. хетерогенност, ...
хилядолетие - мн. хилядолетия, ср. Период от хиляда години. // прил. хилядолетен, хилядолетна, хилядолетно, мн. хилядолетни.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: