Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----------- - Намерени са 2048 думи от търсенето
натурализъм - само ед. Спец. 1. Течение в литературата и изкуството, което се стреми към фотографиране на действителността. 2. Философско течени...
натъркалвам - натъркалваш, несв. и натъркалям, св.; какво/кого. Търкалям в достатъчна степен. — натъркалвам се/натъркалям се. Само мн. 1. Търкал...
нашътвам се - нашътваш се, несв. Нашетвам се.
небостъргач - мн. небостъргачи, (два) небостъргача, м. Сграда с многобройни етажи. Летяхме над небостъргачите в Ню Йорк.
невъздържан - невъздържана, невъздържано, мн. невъздържани, прил. Който не може да се въздържа; буен, избухлив. Невъздържан характер. // същ. не...
невъобразим - невъобразима, невъобразимо, мн. невъобразими, прил. 1. Който не можем да си представим, да си въобразим. 2. Прен. Необикновен, мно...
негативизъм - само ед. Спец. Противопоставяне на всяка външна намеса, което е симптом на душевно заболяване.
неотстъпчив - неотстъпчива, неотстъпчиво, мн. неотстъпчиви, прил. Който не обича да прави отстъпки. // същ. неотстъпчивост, неотстъпчивостта, ж.
непокръстен - непокръстена, непокръстено, мн. непокръстени, прил. Който не е покръстен, не е приел християнството.
непрекъснат - непрекъсната, непрекъснато, мн. непрекъснати, прил. 1. Който се простира на голямо разстояние, без да е разделен от празни части. ...
непристъпен - непристъпна, непристъпно, мн. непристъпни, прил. 1. Който не може да се изкачи; стръмен. Непристъпни скали. 2. Който не може да се...
несъвместим - несъвместима, несъвместимо, мн. несъвместими, прил. Който не може да съществува заедно, съвместно, едновременно с нещо друго. Любо...
несъобразен - несъобразена, несъобразено, мн. несъобразени, прил. Който не е съобразен с нещо, несъгласуван. Движение с несъобразена скорост. //...
несъществен - несъществена, несъществено, мн. несъществени, прил. Който не е от съществено значение; второстепенен. Несъществен пропуск. // същ....
отсъствувам - отсъствуваш, несв. Отсъствам.
облакътя се - облакътиш се, мин. св. облакътих се, мин. прич. облакътил се, св. — вж. облакътявам се.
овцевъдство - само ед. Селскостопански отрасъл, свързан с отглеждане на овце.
овъшкавявам - овъшкавяваш, несв. и овъшкавея, св. Ставам въшкав.
огнепръскач - мн. огнепръскачи, м. Спец. Войник, който стреля с огнепръскачка.
окървавявам - окървавяваш, несв. и окървавя, св. 1. Каквокого. Напръсквам, обливам с кръв. 2. Какво. Правя да има жертви.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: