Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----------- - Намерени са 2048 думи от търсенето
екстрадирам - екстрадираш, несв. и св.; кого. Спец. Предавам по официален път престъпник на държавата, чийто гражданин е той. // същ. екстрадира...
евангелизъм - само ед. Християнско учение на протестантите, което изхожда само от текстовете на евангелието.
едновластен - едновластна, едновластно, мн. ед-новластни. прил. Който единствен разполага с властта или при който властта е в ръцете само на едн...
еднообразен - еднообразна, еднообразно, мн. еднообразни, прил. Винаги или навсякъде един и същ. Еднообразна обстановка. Еднообразен живот. Едноо...
езикознание - само ед. Наука за езика; лингвистика.
екзаминатор - мн. екзаминатори, м. Лице, което е назначено да постави оценка (обикновено на изпит, конкурс). Екзаминаторът беше много строг.
екзекутирам - екзекутираш, несв. и св.; кого. Изпълнявам смъртна присъда; ликвидирам. Екзекутираха ги рано сутринта.
екранизация - само ед. Правене на филм по литературно произведение.
екранизирам - екранизираш, несв. и св.; какво. Правя филм по литературно произведение; филмирам. // същ. екранизиране, ср.
екскурзиант - мн. екскурзианти, м. Участник в екскурзия. // прил. екскурзиантски, екскурзиантска, екскурзиантско, мн. екскурзиантски.
експлодирам - експлодираш, несв. и св. Избухвам със силен гръм, трясък; взривявам се. Цистерната с бензин експлодира.
експортирам - експортираш, несв. и св.; какво. Изнасям в чужбина; правя експорт. // същ. експортиране, ср.
експулсирам - експулсираш, несв. и св.; кого. Спец. Изгонвам чужденец от страната. // същ. експулсиране, ср. // същ. експулсия, ж.
екстернирам - екстернираш, несв. и св.; кого. Изселвам извън пределите на страната.
екстрахирам - екстрахираш, несв. и св.; какво. Подлагам на екстракция. // същ. екстрахиране, ср.
екстремален - екстремална, екстремално, мн. екстремални, прил. Екстремен.
ексфолиация - само ед. Спец. В медицината и козметиката — отделяне на умъртвени тъкани от горния слой на кожата.
ексфолиирам - ексфолиираш, несв. и св.; какво. Почиствам, отделям с лющене; лющя.
ексцерпирам - ексцерпираш, несв. и се.; какво. Спец. Правя извадка от писмен текст.
електролиза - само ед. Спец. Химическо разлагане на електролит под действието на протичащ през него електрически ток.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: