Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----------- - Намерени са 2048 думи от търсенето
волейболист - мн. волейболисти, м.Спортист по волейбол.
венерология - (нлат. venerologia по лат. Venus, -eris 'богиня на любовта' + -логия)Мед. Дял от медицината, който изследва и лекува вен...
гинекология - само ед.1. Спец. Дял от медицината, който се занимава с женската полова система, с нейните заболявания и лекуването им.2. Болнично...
гроздовиден - гроздовидна, гроздовидно, мн. гроздовидни, прил.Който е с формата на грозд.
грубиянство - само ед.Качество или проява на грубиян.
гносеология - (нем. Gnoseologie по rp. gnosis 'познание' + -логия)Филос. Раздел от философията, изучаващ източниците, формите и методи...
деловодител - деловодителят, деловодителя, мн. деловодители, м. Длъжностно лице, което се занимава със съхраняване и водене на служебни книжа и ...
духовенство - мн. духовенства, ср. Всички служители на една църква; клир. Православно духовенство.
дееспособен - дееспособна, дееспособно, мн. дееспособни, прил. Който има способност да работи. Дееспособен човек. // същ. дееспособност, дееспос...
деловодство - само ед. 1. Водене на служебна преписка и съхраняване на книжата на учреждение. 2. Отдел в учреждение, който се занимава с водене ...
демисезонен - демисезонна, демисезонно, мн. демисезонни, прил. За облекло, което е пригодено за носене през пролетта и есента. Демисезонен костю...
демонически - демоническа, демоническо, мн. демонически, прил. Демоничен.
дендрология - само ед. Дял от ботаниката, който се занимава с изучаване на дървесните видове.
дистрибутор - мн. дистрибутори, м. 1. Фирма или лице, които се занимават с разпределението, разпространението и продажбата на стоки. 2. Разпреде...
доверителен - доверителна, доверително, мн. доверителни, прил. В който се проявява доверие към някого, че ще запази нещо в тайна. Доверителен ра...
догневее ме - мин. се. догневя ме, мин. прич. догневяло ме, св. — вж. догневява ме.
догнусее ме - мин. св. догнуся ме, мин. прич. догнусяло ме, св. — вж. догнусява ме.
догрешее ме - мин. св. догреша ме, мин. прич догрешало ме, св. — вж. догрешава ме.
докривее ми - мин. св. докривя ми, мин. прич. докривяло ми, св. — вж. докривява ми.
долнопробен - долнопробна, долнопробно, мн. долнопробни, прил. 1. Който е от най-ниско качество. Долнопробен ресторант. 2. Прен. Който има ниски...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: