Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----------- - Намерени са 2048 думи от търсенето
баптистерий - (нлат. baptisterium от гр. baptisterion 'къпалия')Църк.1. Странична част на храм за извършване на кръщение.2. Купел, съд...
баскларинет - (нем. Basklarinette)Муз. Басова разновидност на кларинета.
басма-тютюн - (по тур. basma 'басма' + tutun 'тютюн')Бот. Дребнолистен ароматен тютюн.
басфлигорна - (нем. Bassflugelhorn)Муз. Меден духов инструмент от типа на бюгелхорните.
бензалдехид - (фр. benzaldehyde, нем. Benzaldehyd, съкр. от Benzo (esaure) + алдехид)Хим. Масловидна безцветна течност, извличана от костилките ...
бернардинец - (фр. bernardin по фр. собств. St. Bernard)Монах от Бернардинския орден, основан от реформатора на Бенедиктинския орден св. Бернар ...
бикамеризъм - (по би- + камера)Полит. Система на държавно управление с две камери.
билатерален - (фр. bilateral по би-+ лат. lateralis 'който се отнася до страна')Книж. Двустранен.
биметализъм - (фр. bimetallisme по би- + лат. metallum 'метал')Фин. Парична система, при която два метала (злато и сребро) определят с...
биомеханика - (по био- + механика)Дял от анатомията и физиологията, който изучава развитието, строежа и дейността на двигателния апарат на човек...
брахиозавър - (нлат. brachyosaurus)Палеонт. Изкопаемо земноводно животно от мезозоя, дълго до 24 м.
брахманизъм - вж. браманизъм.
бронтозавър - (нлат. brontosaurus)Палеонт. Динозавър с дълга шия и опашка.
вживявам се - вживяваш се, несв. и вживея се, св.; в какво.Вниквам дълбоко, прониквам, преживявам. Много се вживяваш в чуждите проблеми.
вкочанясвам - вкочанясваш, несв. и вкочанясам, св.; какво.Вкочанявам.
впечатление - мн. впечатления, ср.1. Следа, останала в съзнанието на човека от нещо преживяно. Направи ми силно впечатление.2. Влияние, въздейст...
вслушвам се - вслушваш се, несв. и вслушам се, св.1. Напрягам слуха си и вниманието си, за да различа, да разбера. Той се вслушваше във всеки шу...
възсъздавам - възсъздаваш, несв. и възсъздам, св.; какво.Пресъздавам, възпроизвеждам.
възхвалявам - възхваляваш, несв. и възхваля, св.; кого/какво.Шумно хваля, превъзнасям.
варджийница - мн. варджийници. Разг.1. Пещ за производство на вар.2. Склад/ магазин за гасена вар.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: