Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----------- - Намерени са 2048 думи от търсенето
конспиратор - мн. конспиратори, м. Участник в конспирация.
конституция - мн. конституции, ж. Основен закон на държава, който определя устройството -, избирателната система и правата и задълженията на гра...
континуитет - само ед. Непрекъсната връзка между същности или явления; продължение, приемственост. Исторически континуитет. Континуитет в научни...
красноречив - красноречива, красноречиво, мн. красноречиви, прил. 1. Който притежава красноречие. Красноречив оратор. 2. Прен. Който е ясен, ясн...
краткотраен - краткотрайна, краткотрайно, мн. краткотрайни, прил. Който трае кратко. Краткотрайна операция.
крематориум - мн. крематориуми, (два) крематориума, м. Сграда за кремация.
калолечение - само ед. Спец. Физиотерапевтично лечение със специална кал (тиня), притежаваща лечебни свойства. Ще ходя на калолечение. Прилагам ...
калоричност - калоричността, само ед., ж. 1. Количеството топлина, получена при изгаряне на един килограм гориво. 2. Енергийната стойност на хра...
каменоломна - мн. каменоломни, ж. Място, където се вадят камъни за строителство; каменна кариера. Работи в каменоломната.
каманийност - кампанийността, само ед., ж. Състояние на усилена, напрегната дейност само в определени периоди.
канонизация - само ед. 1. В църквата — провъзгласяване на някого за светец. 2. Прен. Узаконяване, превръщане в правило, в канон.
канонизирам - канонизираш, несв. и св.: кого/какво. Извършвам канонизация.
канонически - каноническа, каноническо, мн. канонически, прил. Който се отнася до канон или каноник.
кантианство - само ед. Спец. Идеалистическо философско учение, създадено от Кант.
кардиограма - мн. кардиограми, ж. 1. Графичен запис на ударите на сърцето. Правя кардиограма. 2. Лента с такъв запис.
картография - само ед. 1. Наука за методите за съставяне на географски карти. 2. Изработване на географски карти.
картографка - мн. картографки, ж. Жена картограф.
катализатор - мн. катализатори, (два) катализатора, м. 1. Спец. В химията — вещество, което променя скоростта на химическата реакция, без самото...
категоричен - категорична, категорично, мн. категорични, прил. Който е точно определен, решителен, не допуска промени и възражения. Категорично ...
католически - католическа, католическо, мн. католически, прил. Който се отнася до католицизма. Католически свещеник. Католически празник.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: