Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----------- - Намерени са 2048 думи от търсенето
плакатистка - мн. плакатистки, ж. Жена плакатист.
планиметрия - само ед. Спец. Дял на геометрията, изучаващ равнинните геометрични фигури.
пластически - пластическа, пластическо, мн. пластически, прил. Пластичен.
платноходка - мн. платноходки, ж. Лодка с платна.
племенничка - мн. племеннички, ж. Племенница.
плесенясвам - плесенясваш несв. и плесенясам, св. Покривам се с плесен. Стената е плесенясала от влагата.
плутокрация - само ед. 1. Форма на управление, при която властта принадлежи на богатите. 2. Съвкупността от плутократи.
пневматичен - пневматична, пневматично, мн. пневматични, прил. Който действа със сгъстен въздух. Пневматичен чук.
победителка - мн. победителки, ж. Жена победител.
побледнявам - побледняваш, несв. и побледнея, св. Ставам бледен. Побледнявам от страх.
побоявам се - побояваш се, несв. и побоя се, св. 1. Страхувам се. 2. От кого/от какво. Уплашвам се внезапно и за малко или от време на време. По...
повелителка - мн. повелителки, ж. Жена повелител.
повествувам - повествуваш, несв. Разказвам за нещо; водя повествование.
погаврям се - погавряш се, несв. и погавря се, св. 1. С кого/с какво. Гавря се малко. 2. С кого. Гавря се изцяло.
погасителен - погасителна, погасително, мн. погасителни, прил. Който е предназначен за погасяване на дългове. Погасителна вноска.
погромаджия - мн. погромаджии, м. Човек, който осъществява погром.
поддавам се - поддаваш се, несв. и поддам се, св. 1. На какво. Отстъпвам, не оказвам съпротива, предавам се. 2. Изпадам под влияние. 3. Не издър...
подзаглавие - мн. подзаглавия, ср. Второ, уточняващо заглавие на книга, филм и др.
подмирисвам - подмирисваш, несв. и подмириша, св. Започвам да мириша, да издавам аромат.
подмладявам - подмладяваш, несв. и подмладя, св.; кого. Правя да изглежда млад. — подмладявам се/подмладя се. Ставам като млад, изглеждам по-мла...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: