Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----------- - Намерени са 2048 думи от търсенето
омърлуша се - омърлушиш се, мин. св. омърлуших се, мин. прич. омърлушил се, св. — вж. омърлушвам се.
опортюнизъм - само ед. 1. Приспособяване към условията на момента; приспособленчество, безпринципност. 2. Спогодба за извличане на временни обла...
оскърбление - мн. оскърбления, ср. 1. Само ед. Оскърбяване. 2. Постъпка или думи, които имат за цел да обидят някого. Тежко оскърбление.
осмоъгълник - мн. осмоъгълници, м. Геометрическа фигура с осем ъгъла.
отстъпление - мн. отстъпления, ср. 1. Оттегляне на войски поради надмощие на противника. 2. Отклонение от темата. Лирическо отстъпление.
прагматизъм - само ед. Спец. 1. Философско направление, което отрича обективната истина, а признава само практическите резултати като критерий ...
превъртявам - превъртяваш, несв. Превъртам.
претършувам - претършуваш, св.; какво. Разг. Тършувам навсякъде, претърсвам. Претършувах къщата.
притъкмявам - притъкмяваш, несв. и притъкмя, св.; какво. Разг. Нагласявам, натъкмявам, приготвям набързо. Притъкмявам вечеря.
провървявам - провървяваш, несв. и провървя, св. 1. Започвам да ходя; прохождам. 2. Прен. За нещо, което е временно преустановено - започвам да...
продължител - продължителят, продължителя, мн. продължители, м. Човек, който продължава, следва идеите, делото на някого, като ги доразвива.
пълноправие - само ед. Притежаване на пълни права.
паралелизъм - само ед. 1. Успоредност. 2. Пълно съвпадане; еднаквост. 3. Спец. В езикознанието — построяване на фрази с еднаква структура. Синта...
парашутизъм - само ед. Спорт, свързан с приземяване с парашут.
патриотизъм - само ед. Любов и преданост към отечеството; родолюбив.
повъздъхвам - повъздъхваш, несв. и повъздъхна, св. Въздъхвам слабо.
подсъзнание - само ед. Област на непълно осъзнати мисли, чувства, представи. В подсъзнанието му се е загнездило тревожно чувство.
подхвръквам - подхвръкваш, несв. и подхвръкна, св. Хвърча кратко от място на място.
позитивизъм - само ед. 1. Спец. Философско течение през XIX и XX в., което поставя в основите на знанието сетивните данни, опита като сбор от въ...
полевъдство - само ед. Остар. Отглеждането на житни растения като част от стопанството на страната; земеделие.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: