Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----------- - Намерени са 2048 думи от търсенето
обезценявам - обезценяваш, несв. и обезценя, св.; какво. 1. Намалявам стойността на нещо, правя малоценно. 2. Прен. Правя нещо да не се цени. Ин...
обезщетение - мн. обезщетения, ср. Нещо, което се дава за причинени щети, вреди или загуби. Парично обезщетение.
обезщетявам - обезщетяваш, несв. и обезщетя, св.; кого. Давам обезщетение.
обзавеждане - мн. обзавеждания, ср. Вещите, необходими за живот и работа; мебелировка. Съвременно обзавеждане.
обзаложа се - обзаложиш се, мин. св. обзаложих се, мин. прич. обзаложил се, св. — вж. обзалагам се.
облещвам се - облещваш се, несв. и облещя се, св. 1. Заставам с широко отворени очи. 2. Прен. Разг. Скарвам се остро, отговарям сърдито и кресли...
обновителен - обновителна, обновително, мн. обновителни, прил. Който обновява. Обновителни процеси.
обновителка - мн. обновителки, ж. Жена обновител.
обозначавам - обозначаваш, несв. и обознача, св.; какво. Поставям знак, с който показвам нещо; отбелязвам. Обозначи местонахождението си върху к...
обозначение - мн. обозначения, ср. Поставен върху нещо знак.
обосновавам - обосноваваш, несв. и обоснова, св.; какво. Подкрепям с факти, с доказателства; аргументирам, мотивирам. Обосновавам исканията си. ...
образование - мн. образования, ср. 1. Обучение, просвещение, получаване на знания. Работи в сферата на образованието. 2. Съвкупност от знания, п...
обременявам - обременяваш, несв. и обременя, св.; кого/какво; с какво. Затруднявам; създавам неудобства, мъчнотии. Не го обременявай с ненужни з...
обстоятелен - обстоятелна, обстоятелно, мн. обстоятелни, прил. Подробен, съдържателен, обстоен, обмислен. Обстоятелен разговор.
обяснителен - обяснителна, обяснително, мн. обяснителни, прил. Който се използва за обяснение на нещо; пояснителен, тълковен. Обяснителна схема....
овакантявам - овакантяваш, несв. и овакантя, св.; какво. Освобождавам работно място или заеман пост. Овакантявам длъжността заместник-директор.
оглушителен - оглушителна, оглушително, мн. оглушителни, прил. Който може да оглуши; много силен. Оглушителен взрив. // същ. оглушителност, оглу...
огнестрелен - огнестрелна, огнестрелно, мн. огнестрелни, прил. 1. Който стреля чрез взривяващи се вещества. Огнестрелно оръжие. 2. Който е причи...
ограмотявам - ограмотяваш, несв. и ограмотя, св.; кого. Правя грамотен. — ограмотявам се/ ограмотя се. Ставам грамотен.
ограничавам - ограничаваш, несв. и огранича, св. 1. Какво. Поставям граница на нещо. Ограничихме престоя си, за да не затрудняваме домакините. 2...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: