Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----------- - Намерени са 2048 думи от търсенето
салмонелоза - само ед. Спец. В медицината — остро чревно заболяване у човека или у животните, предизвикано от салмонела и предавано чрез месо, я...
самарянство - само ед. Склонност или действия на самарянин.
самовластен - самовластна, самовластно, мн. самовластни, прил. 1. Който има неограничена власт. 2. Който не търпи ограничения. В семейството си ...
самовластие - само ед. Еднолична абсолютна власт. Тогава в Русия се установява самовластие.
самодейност - самодейността, само ед., ж. 1. Дейност на самодеен състав. Художествена самодейност. 2. Прен. Пренебр. Неумела самоинициатива, изл...
самодоволен - самодоволна, самодоволно, мн. самодоволни, прил. 1. Който е изпълнен с доволство от себе си. 2. Който изразява доволство от себе с...
самозабрава - само ед. 1. Последна степен на увлечение, възбуждане, въодушевление; забрава, почти изгубване на съзнание. Танцувам до самозабрава...
самоизям се - самоизядеш се, мин. св. самоизядох се, мин. прич. самоизял се, св. — вж. самоизяждам се.
самоконтрол - само ед. 1. Контрол над собствените си чувства и поведение. Самоконтрол над чувствата си. 2. Взаимен контрол в група от хора.
самокритика - само ед. Критика на собствени грешки и недостатъци. Правя си самокритика. // прил. самокритичен, самокритична, самокритично, мн. с...
самоличност - самоличността, само ед., ж. 1. Име, дата и място на раждане, професия на лице; идентичност. Установявам самоличност. 2. Прен. Само...
самоотбрана - само ед. Отбрана на самия себе си със собствени сили и средства при нападение; самозащита. Преминавам към самоотбрана.
самоубия се - самоубиеш се, мин. св. самоубих се, мин. прич. самоубил се, св. — вж. самоубивам се.
сангвиничен - сангвинична, сангвинично, мн. сангвинични, прил. Който се отнася до един от четирите типа темперамент у човека, характеризиращ се ...
сангвиничка - мн. сангвинички, ж. Жена сангвиник.
сбогувам се - сбогуваш се, несв.; с какво/с кого. 1. Вземам си довиждане, сбогом. Сбогувах се с родината си. 2. Прен. Изгубвам нещо ценно (успех...
светкавичен - светкавична, светкавично, мн. светкавични, прил. 1. Който се отнася до светкавица. Светкавичен блясък. 2. Прен. Който е извънредно...
светлосянка - мн. светлосенки, ж. 1. Разпределение на различни по яркост цветове и оттенъци, светли и тъмни места и щрихи в живописта и графикат...
свирепствам - свирепстваш, несв. Проявявам се като свиреп; свирепея (в 1 знач.).
своеволнича - своеволничиш, мин. св. своеволничих, мин. прич. своеволничил, несв. Постъпвам своеволно.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: