Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----------- - Намерени са 2048 думи от търсенето
неестествен - неестествена, неестествено, мн. неестествени, прил. Който не е естествен; престорен, пресилен, необичаен. Неестествена усмивка.
непредвиден - непредвидена, непредвидено, мн. непредвидени, прил. Който не е предвиден; неочакван, ненадеен. Непредвидени обстоятелства.
неприветлив - неприветлива, неприветливо, мн. неприветливи, прил. Който не изразява благоразположение; мрачен; Неприветлив поглед. Неприветлива ...
нерешителен - нерешителна, нерешително, мн. нерешителни, прил. 1. Който трудно взема решение, колеблив. Нерешителен човек. 2. Който е лишен от т...
преференция - мн. преференции, ж. Предимство, преимущество, давано на държава или на организация, фирма.
приветствен - приветствена, приветствено, мн. приветствени, прил. Който съдържа приветствие. Приветствена телеграма.
приключение - мн. приключения, ср. Неочаквана или странна случка, която е свързана с риск, с преодоляване на препятствия и др.; авантюра.
перфективен - перфективна, перфективно, мн. перфективни, прил. • Перфективен глагол. Спец. Глагол от свършен вид.
прегрешение - мн. прегрешения, ср. Действие, противоречащо на някакви възприети принципи, норми; простъпка, грях, провинение.
предвестник - мн. предвестници, м. 1. Човек, който предвестява нещо. 2. Прен. Растение или явление, което предвестява нещо. Кокичето е предвестн...
предприятие - мн. предприятия, ср. 1. Организация, изпълняваща производствени или други стопански задачи. Промишлено предприятие. 2. Остар. Пред...
презрителен - презрителна, презрително, мн. презрителни, прил. Който изразява презрение (в 1 знач.). Презрителен поглед.
препятствие - мн. препятствия, ср. 1. Пречка, спънка, преграда. 2. В спорта — бариера, която се прескача при някои видове бягане.
преседне ми - мин. св. преседна ми, мин. прич. преседнало ми, св. — вж. пресяда ми.
приветствие - мн. приветствия, ср. Поздравление.
прилютее ми - мин. св. прилютя ми, мин. прич. прилютяло ми, св. — вж. прилютява ми.
притеснение - обикн. ед. Качество, състояние на притеснен и на притеснителен. Изпитвам притеснение.
прище ми се - мин. св. прищя ми се, мин. прич. прищяло ми се, се. — вж. прищява ми се.
респективен - респективна, респективно, мн. респективни, прил. Съответстващ, отговарящ, съответен. // нареч. респективно.
сеизмически - сеизмическа, сеизмическо, мн. сеизмически, прил. Сеизмичен.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: