Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----------- - Намерени са 2048 думи от търсенето
електроника - само ед. Спец. Приложна наука за взаимодействието на заредени частици с електромагнитни полета и за методите за създаване на полуп...
елементарен - елементарна, елементарно, мн. елементарни, прил. 1. Прост, несложен; който трябва да е известен на всеки. Елементарни правила за у...
еманципация - само ед. Освобождаване от зависимост, ограничения, предразсъдъци. Еманципация на жените.
емоционален - емоционална, емоционално, мн. емоционални, прил. 1. Който изразява емоция. Емоционална реакция. 2. Чувствителен. Емоционално дете....
епистоларен - епистоларна, епистоларно, мн. епистоларни, прил. Спец. За литературно произведение — който е написан във форма на писма и/или разм...
естетизация - само ед. Естетизиране.
естетизирам - естетизираш, несв. и св.; какво. 1. Придавам естетически характер, разглеждам като естетически значимо. Опитват се да естетизират ...
жабурнясвам - жабунясваш, несв. и жабунясам, св. За застояла вода — покривам се, изпълвам се с жабуняк или други водорасли.
жандармерия - само ед. 1. Военнополицейска организация за опазване на обществения ред. 2. Истор. Военнополицейска служба, създадена в България п...
железарство - само ед. Занаят на железар.
журналистка - мн. журналистки, ж. Жена журналист.
забръмчавам - забръмчаваш, несв. и забръмча, св. 1. Започвам да бръмча.2. Правя нещо, като започвам да бръмча, с бръмчене. Времето се стопли и т...
заздравявам - заздравяваш, несв. и заздравя, св.; какво. Правя нещо по-здраво, по-стабилно; укрепвам. Лепилото ще заздрави сместа. Детето ще заз...
замогвам се - замогваш се, несв. и замогна се, св. 1. Ставам богат, заможен. Някои хора за няколко години се замогнаха. 2. Прен. Укрепвам, заякв...
заоблачи се - мин. св. заоблачи се, мин. прич. заоблачило се, св. - вж. заоблачава се.
запенвам се - запенваш се, несв. и запеня се, св. 1. Започвам да образувам пяна. Вълната се запени и стигна брега. 2. При болест, агония - устат...
заприказвам - заприказваш, несв. и заприкажа, св. 1. Започвам да приказвам. 2. Кого. Заговарям. Срещнах го вчера и го заприказвах. - заприказвам...
здравенячка - мн. здравенячки, ж. Жена здравеняк.
злепоставям - злепоставяш, несв. и злепоставя, св.; кого. Поставям в неприятно положение; компрометирам. - злепоставям се/злепоставя се. Излагам...
злосторнича - злосторничиш, мин. св. злосторничих, мин. прич. злосторничил, несв. Върша злосторничества.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: