Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----------- - Намерени са 2048 думи от търсенето
мизантропка - мн. мизантропки, ж. Жена мизантроп.
микробиолог - мн. микробиолози, м. Специалист по микробиология.
микроклимат - само ед. 1. Особености на климата върху малка част от земната повърхност. 2. Прен. Отношения, установили се в група хора, в колект...
микрокосмос - само ед. 1. Светът на малките тела. 2. Прен. Светът на човека.
минералогия - само ед. Наука за минералите. // прил. минералогичен, минералогична, минералогично, мн. минералогични.
минераложка - мн. минераложки, ж. Жена минералог.
миропомазан - миропомазана, миропомазано, мн. миропомазани, прил. 1. Остар. Пратен или посочен от бога. 2. Прен. Предопределен за нещо, избран.
мистериозен - мистериозна, мистериозно, мн. мистериозни, прил. Тайнствен, загадъчен, необясним, потаен. Мистериозно изчезване. // същ. мистериоз...
многобрачие - само ед. Многоженство, полигамия.
многозначен - многозначна, многозначно, мн. многозначни, прил. 1. Който включва много цифрови знаци. Многозначно число. 2. Който има много значе...
мобилизация - мн. мобилизации, ж. 1. Спец. Привеждане на войска от мирно състояние в бойна готовност и извикване на включените в запаса лица в а...
мобилизирам - мобилизираш, несв. и св.; какво/ кого, за какво. Провеждам мобилизация. Мобилизирам армията за отбрана на страната. Мобилизирам си...
мобилизиран - мобилизирана, мобилизирано, мн. мобилизирани, прил. Който е извикан в армията при мобилизация.
модернистка - мн. модернистки, ж. Жена модернист.
модификация - мн. модификации, ж. 1. Видоизменяне, малка промяна, която не засяга същността. 2. Нещо, което е претърпяло такава промяна. Новата ...
модифицирам - модифицираш, несв. и св.; какво. Правя модификация.
мозайкаджия - мн. мозайкаджии, м. Строителен работник, който прави мозайка (в 2 знач.).
монтьорство - само ед. Занятие на монтьор.
морализатор - мн. морализатори, м. 1. Лице, което проповядва строг морал, поучава и въздейства. 2. Прен. Ирон. Лице, което постоянно разсъждава ...
мореплаване - мн. мореплавания, ср. 1. Пътуване по море с плавателни съдове. 2. Изкуството да се управлява кораб. // прил. мореплавателен, мореп...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: