Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----------- - Намерени са 2048 думи от търсенето
последствие - мн. последствия, ср. Последица. • Оставям (нещо) без последствия. Не удовлетворявам (молба, искане и др.).
послесловие - мн. послесловия, ср. Послеслов.
посредствен - посредствена, посредствено, мн. посредствени, прил. Който не се отличава с особени качества от средното ниво; лишен от ценни качес...
постоянство - мн. постоянства, ср. Твърдост, упоритост, неизменчивост на характера или на дейността. Постигам нещо с постоянство.
потребление - само ед. Употребяване, използване за задоволяване на потребностите, нуждите.
предводител - предводителят, предводителя, мн. предводители, м. Човек, който предвожда; вожд, водач, лидер. // прил. предводителски, предводител...
предисловие - мн. предисловия, ср. 1. Уводни думи, бележки преди разглеждането на някакъв проблем по същество. Без предисловия. 2. Остар. Предго...
предложение - мн. предложения, ср. 1. Мнение, представено за обсъждане. Имам предложение. Какво беше вашето предложение? 2. Проект за одобряване...
предуведомя - предуведомиш, мин. св. предуведомих, мин. прич. предуведомил, св. — вж. предуведомявам.
преклонение - само ед. Почит, покорство.
прелюбодеец - мн. прелюбодейци, м. Човек, който прави прелюбодействие.
престоря се - престориш се, мин. св. престорих се, мин. прич. престорил се, св. — вж. преструвам се.
приводня се - приводниш се, мин. св. приводних се, мин. прич. приводнил се, св. — вж. приводнявам се.
прилошее ми - мин. св. прилоша ми, мин. прич. прилошало ми, св. — вж. прилошава ми.
прислоня се - прислониш се, мин. св. прислоних се, мин. прич. прислонил се, св. — вж. прислонявам се.
присмехулко - мн. присмехулковци, м. Присмехулник.
приспособен - приспособена, приспособено, мн. приспособени, прил. Който се е приспособил към нещо.
приспособим - приспособима, приспособимо, мн. приспособими, прил. Който може да бъде приспособен. // същ. приспособимост, приспособимостта, ж.
притворство - само ед. Преструвка, лицемерие.
приятелство - само ед. Отношения между приятели (в 1 и 4 знач.); дружба.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: