Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----------- - Намерени са 2048 думи от търсенето
хипертрофия - само ед. Спец. Неестествено, прекалено увеличаване обема на орган, тъкан и под.
хипотетичен - хипотетична, хипотетично, мн. хипотетични, прил. Който е основан на хипотеза; предполагаем, възможен. Хипотетичен извод. // нареч....
христолюбив - христолюбива, христолюбиво, мн. христолюбиви, прил. Който е предан християнин. Христолюбива жена.
художествен - художествена, художествено, художествени, прил. 1. Който се отнася до изкуство или до произведения на изкуството. Художествена лит...
хулителство - мн. хулителства, ср. Хулителска проява.
целогодишен - целогодишна, целогодишно, мн. целогодишни, прил. Който трае цяла година. Целогодишна работа.
центробежен - центробежна, центробежно, мн. центробежни, прил. Който е с насочено движение от центъра към периферията. Центробежни сили.
центрофужен - центрофужна, центрофужно, мн. центрофужни, прил. Който е получен при преработване с центрофуга.
церемоня се - церемониш се, мин. св. церемоних се, мин. прич. церемонил се, несв. Разг. Провявам излишна вежливост, прекалено внимателен съм. Ня...
човеколюбец - човеколюбци, м. Човек, който обича хората; хуманист.
човеколюбие - само ед. Качество на човеколюбец; хуманизъм.
щяло-нещяло - ср., само ед. Разг. Празни приказки, измислици, врели-некипели.
юрисконсулт - мн. юрисконсулти, м. Юрист в организация, назначен за консултант по правни въпроси и защитник на интересите й.
безчувствен - безчувствена, безчувствено, мн. безчувствени.1. Който е лишен от способност да чувства, да усеща.2. Който е лишен от чувство на съ...
буревестник - мн. буревестници, (два) буревестника.Голяма морска птица прилична на албатрос, която обикн. се появява в крайбрежието преди буря.
дистрибуция - мн. дистрибуции, ж. Спец. В езикознанието — съвкупност от всички обкръжения, в които може да се срещне дадена езикова единица, кат...
екзекутивен - екзекутивна, екзекутивно, мн. екзекутивни, прил. Спец. Изпълнителен. Екзекутивна власт.
изкупителен - изкупителна, изкупително, мн. изкупителни, прил. • Изкупителна жертва. Жертва, с която се изкупват грехове, грешки, провинения. Ст...
изкусителен - изкусителна, изкусително, мн. изкусителни, прил. Който изкушава, привлича. Изкусителна идея. Изкусително предложение.
изнурителен - изнурителна, изнурително, мн. изнурителни, прил. Който изтощава, изчерпва силите. Изнурителен труд.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: