Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----------- - Намерени са 2048 думи от търсенето
дезинсекция - само ед. Спец. Унищожаване на вредни насекоми.
десетилетие - мн. десетилетия, ср. Промеждутък от време, който обхваща десет години. През последното десетилетие настъпиха много промени.
дефинитивен - дефинитивна, дефинитивно, мн. дефинитивни, прил. Определен, окончателен. Дефинитивна позиция.
ежемесечник - мн. ежемесечници, (два) ежемесечника, м. Периодично издание, което излиза един път всеки месец.
еквилибрист - мн. еквилибристи, м. Цирков артист, който се занимава с еквилибристика.
екзистенция - мн. екзистенции, ж. Съществуване.
екскременти - само мн. Изпражнения на човек или животно.
експеримент - мн. експерименти, (два) експеримента, м. 1. Научен опит. 2. Какъвто и да е опит да се направи, да се предприеме нещо, да се подлож...
експресивен - експресивна, експресивно, мн. експресивни, прил. Изразителен. Експресивен език. // нареч. експресивно. // същ. експресивност, експ...
екстензивен - екстензивна, екстензивно, мн. екстензивни, прил. Който е насочен към увеличаване на количеството, но без подобряване на качеството...
емпирически - емпирическа, емпирическо, мн. емпирически, прил. Емпиричен.
извинителен - извинителна, извинително, мн. извинителни, прил. 1. Който има оправдание, извинение. Отсъства по извинителни причини. 2. Който е п...
излеврям се - излевряш се, несв. и излевря се, св. Грубо. Излягам се неприлично.
интервенция - мн. интервенции, ж. 1. Чужда намеса, обикн. въоръжена, във вътрешните работи на една държава. 2. Намеса, грубо вмешателство в чужд...
лесничейски - лесничейска, лесничейско, мн. лесничейски, прил. Който се отнася до лесничей и лесничейство.
мержелея се - мержелееш се, мин. св. мержелях се, мин. прич. мержелял се, несв. Разг. Появявам се с неясни очертания в далечината или тъмнината....
министерски - министерска, министерско, мн. министерски, прил. Който се отнася до министър или министерство. Министерски пост. • Министерски съв...
невеществен - невеществена, невеществено, мн. невеществени, прил. Който не е изграден от вещество; нематериален, духовен. // същ. невещественост...
невежествен - невежествена, невежествено, мн. невежествени, прил. 1. Който няма знания; неграмотен. 2. Който се отличава с невежество. Невежеств...
невестински - невестинска, невестинско, мн. невестински, прил. Който се отнася до невяста (млада булка).
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: