Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----------- - Намерени са 2048 думи от търсенето
напластявам - напластяваш, несв. и напластя, св.; какво. Пластя всичко, докрай. Напластих сеното. — напластявам се/ напластя се. Натрупвам се, н...
наплащам се - наплащаш се, несв. и наплатя се, св.; на кого. Разг. Плащам всичко до край, издължавам се, уреждам дълговете си. Наплатих им се за...
наплувам се - наплуваш се, св. Плувам до пълно насищане.
направление - мн. направления, ср. 1. Линия на движение, посока. 2. Обществено, научно, литературно течение, групировка. Литературни направления...
направлявам - направляваш, несв.; какво/ кого. Давам направление (в 1 знач.), насочвам, напътвам.
напредничав - напредничава, напредничаво, мн. напредничави, прил. 1. Който има усет за новото, стреми се към него. Напредничав човек. 2. Който е...
наприказвам - наприказваш, св.; на кого. Разг. Приказвам много на някого. Наприказвах му какво ли не. — наприказвам се. Приказвам до пълно насищ...
нарадвам се - нарадваш се, св.; на какво/ на кого. Радвам се на нещо до пълно насищане. Не мога да се нарадвам на подаръците, които получих.
нарицателен - нарицателна, нарицателно, мн. нарицателни, прил. Спец. Който се отнася до клас еднородни предмети, като ги назовава. Нарицателно с...
нарушителка - мн. нарушителки, ж. Жена нарушител.
насапунисам - насапунисаш, св. — вж. насапунисвам.
наскитам се - наскиташ се, св. — вж. наскитвам се.
наслаждавам - наслаждаваш, несв. и насладя, св.; кого. Доставям наслада. — наслаждавам се/насладя се. Изпитвам наслада. Наслаждавам се на хубава...
наслаждение - само ед. Много голямо удоволствие, наслада. С наслаждение се потопи в морето.
наследствен - наследствена, наследствено, мн. наследствени, прил. 1. Който е получен като наследство (в 1 знач.). Наследствен имот. 2. Който се ...
наслушам се - наслушаш се, св. — вж. наслушвам се.
насмивам се - насмиваш се, несв. и насмея се, св. 1. Смея се до пълно насищане. 2. Надсмивам се, присмивам се.
наставление - мн. наставления, ср. 1. Съвет, поучение, нравоучение. Слушаше наставленията на майка си. 2. Ръководство, инструкция, упътване. Нас...
наставлявам - наставляваш, несв.; кого. Давам наставления на някого, уча на нещо хубаво, добро. Наставлявам го как да се държи в обществото.
насурваквам - насурвакваш, несв. и насурвакам, св.; кого. 1. Сурвакам, колкото е необходимо. 2. Прен. Разг. Набивам.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: