Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----------- - Намерени са 2048 думи от търсенето
изпровождам - изпровождаш, несв. и изпроводя, св.; кого/какво. Остар. Изпращам.
изразходвам - изразходваш, несв. и изразходя, св.; какво. Изчерпвам, употребявам докрай (пари, запаси, сили, енергия). — изразходвам се/изразход...
изтощителен - изтощителна, изтощително, мн. изтощителни, прил. Който изтощава. Изтощителен труд. Изтощителен ден. Изтощителни войни.
иконография - само ед. 1. Система от правила в изобразителното изкуство за изобразяване на лица и сюжетни сцени в даден тип култура. 2. Метод в ...
икономистка - мн. икономистки, ж. Жена икономист.
инженерство - мн. инженерства, ср. 1. Само ед. Висше техническо образование, подготовка на инженер. 2. Специалност на инженер. Всички инженерств...
инкасаторка - мн. инкасаторки, ж. Жена инкасатор.
иносказание - мн. иносказания, ср. Използване на изрази със скрит смисъл със стилистична цел.
инспекторат - мн. инспекторати, (два) инспектората, м. 1. Учреждение, служба за инспектиране. 2. Всички инспектори в учреждение за инспектиране....
интродукция - мн. интродукции, ж. 1. В музиката — въведение на музикално произведение. 2. Разг. Всякакъв вид въведение, увод.
инфекциозен - инфекциозна, инфекциозно, мн. инфекциозни, прил. Спец. 1. В медицината — за болест или болестен процес — който причинява или е при...
информатика - само ед. Наука за автоматичното обработване на информация.
ирационален - ирационална, ирационално, мн. ирационални, прил. 1. Който е необясним за разума; тайнствен, мистичен. 2. Спец. В математиката — за...
исторически - историческа, историческо, мн. исторически, прил. 1. Който е свързан с историята. Историческо събитие. Исторически процеси. 2. Койт...
калейдоскоп - мн. калейдоскопи, (два) калейдоскопа, м. Подобен на зрителна тръба уред, в единия край на която са поставени огледала и разноцветн...
кардиология - само ед. Наука за сърцето и кръвоносните съдове.
клептоманка - мн. клептоманки, ж. Жена клептоман.
комедиантка - мн. комедиантки, ж. Жена комедиант.
компенсация - мн. компенсации, ж. 1. Само ед. Награда или обезщетение за нещо изгубено. Не се надявам да получа компенсация за големите трудност...
консигнация - само ед. Начин на търгуване, при който търговецът продава стоката срещу уговорена отстъпка. Приемам стока на консигнация. Предлага...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: