Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----------- - Намерени са 2048 думи от търсенето
безнадежден - безнадеждна, безнадеждно, мн. безнадеждни.1. Който не дава надежда за подобрение.2. Който изразява отсъствие на надежда.// същ. бе...
безобразник - мн.безобрззници.Човек, който върши безобразия.
безпардонен - безпардонна, безпардонно, мн. безпардонни.Който е крайно безцеремонен.// нареч. безпардонно.// същ. безпардонност, безпардонността...
безработица - Икономическо явление в една държава, което се характеризира с наличие на безработни.
безразборен - безразборна, безразборно, мн. безразборни.В който няма ред,система; хаотичен.// нареч. безразборно.
безразличен - безразлична, безразлично, мн. безразлични.Който не проявява или не изразява интерес; равнодушен.// нареч. безразлично.// същ. безр...
безразсъден - безразсъдна, безразсъдно, мн. безразсъдни.Който е лишен от здрав разум; неблагоразумен.// същ. безразсъдност, безразсъдността.
безсмислица - мн. безсмислици.1. Безсмислен израз.2. Само ед. Безсмислие.
безсрамница - мн.безсрамници.Жена безсрамник.
безстрастен - безстрастна, безстрастно, мн. безстрастни.Който е лишен от страст; равнодушен, безразличен.// нареч. безстрастно.// същ. безстраст...
безсъзнание - само ед.Състояние на загуба на съзнанието.
безчинствам - безчинстваш.Върша безчинства.
библиомания - само ед.Силна, неудържима страст за събиране на книги.
библиоманка - мн. библиоманки.Жена библиоман.
библиотекар - библиотекарят, библиотекаря, мн. библиотекари.Лице със специална подготовка, което работи в библиотека (в 1 знач.).// прил. библио...
биволарство - Развъждане и отглеждане на биволи.
бисексуален - бисексуална, бисексуално, мн. бисексуални, прил.Двуполов; който се проявява и като мъж, и като жена в секса. Той е бисексуален. Би...
благоговеен - благоговейна, благоговейно, мн. благоговейни, прил.Който е изпълнен с благоговение.// нареч. благоговейно. Благоговейно мълчи.
благодеяние - мн. благодеяния.Добро дело.
благородник - мн. благородници, м.Лице от аристократически произход.// прил. благороднически, благородническа, благородническо, мн. благородниче...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: