Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----------- - Намерени са 2048 думи от търсенето
глациология - (нем. Glaziologie по лат. glacies 'лед' + -логия)Дял от хидрогеологията, изследващ явленията, свързани със снеговете и л...
глосематика - (по гр. glossa 'език' + (мате)матика)Език. Функционална дистрибутивна езикова теория, създадена от датския езиковед L. H...
диакритичен - диакритична, диакритично, мн. диакритични, прил. • Диакритичен знак. Допълнителен знак към буква в някои графични системи за означ...
динамически - динамическа, динамическо, мн. динамически, прил. Динамичен.
двусмислица - мн. двусмислици, ж. Двусмислено изречение или съчетание.
девственица - мн. девственици, ж. Девствена жена.
дегенерация - мн. дегенерации, ж. Израждане, влошаване или изгубване на някои качества.
дегенерирам - дегенерираш, несв. и св. Търпя дегенерация; израждам се.
дезодорирам - дезодорираш, несв. и св.; какво/кого. Обезмирисявам с напръскване с дезодорант. — дезодорирам се. Обезмирисявам се чрез напръскван...
декоративен - декоративна, декоративно, мн. декоративни, прил. 1. Който се използва за украса. Декоративно пано. 2. Който се отнася до декорация...
делфинариум - мн. делфинариуми, (два) делфинариума, м. Голям аквариум с морска вода, снабден със зала за представления, в който се отглеждат и д...
демонстрант - мн. демонстранти, м. Участник в демонстрация (в 1 знач.).
департамент - мн. департаменти, (два) департамента, м. 1. Административно-териториален окръг във Франция. 2. Название на министерство в някои ст...
диалектизъм - мн. диалектизми, (два) диалектизъма, м. Спец. Езиков елемент, който е присъщ само на един диалект. Речта на Елин-Пелиновите герои ...
диалектичен - диалектична, диалектично, мн. диалектични, прил. Който се основава на диалектиката. Диалектичен метод.
диаметрален - диаметрална, диаметрално, мн. диаметрални, прил. 1. Който се отнася до диаметър. 2. Прен. Противоположен, в най-голяма сила различ...
дискомузика - само ед. Популярен музикален стил, който се характеризира с леснозапомня-ща се мелодия, удобна за танцуване поради ритмиката си.
дистанцирам - дистанцираш, несв. и св. Поставям на разстояние; разграничавам. — дистанцирам се. Стоя на разстояние; разграничавам се. Дистанцира...
дисхармония - мн. дисхармонии, ж. 1. Липса на хармония; несъответствие. 2. Несъгласуваност, несъответствие, противоречие. Модата понякога се стр...
диференциал - мн. диференциали, (два) диференциала, м. 1. В математиката — главна линейна част на нарастване на математическа величина (функция)...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: