Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----------- - Намерени са 2048 думи от търсенето
помъртвявам - помъртвяваш, несв. и помъртвея, св. Ставам като мъртъв.
поръчителка - мн. поръчителки, ж. Жена поръчител.
постъпление - мн. постъпления, ср. Това, което е постъпило (в 3 знач.), обикн. пари.
потръгва ми - (или ти, му, и, ни, ви, им), несв. и потръгне ми, св. Започвам да имам успех в нещо.
потръгне ми - мин. св. потръгна ми, мин. прич. потръгнал ми, св. —- вж. потръгва ми.
потръсва ми - (или ти, му, и, ни, ви, им) се, несв. и потърси ми се, св. Става ми противно от нещо; погадва ми се.
пощръклявам - пощръкляваш, несв. и пощръклея, св. 1. Започвам да щръклея. 2. Щръклея малко.
прабългарин - мн. прабългари, м. Член на тюркско племе, което полага основите на българската държава през VII век. // прил. прабългарски, прабъл...
прабългарка - мн. прабългарки, ж. Жена прабългарин.
правоъгълен - правоъгълна, правоъгълно, мн. правоъгълни, прил. Който е с поне един прав ъгъл. Правоъгълен триъгълник.
практицизъм - само ед. Деловитост, практическо отношение към нещо. Проява на практицизъм.
превъзмогна - превъзмогнеш, мин. св. превъзмогнах, мин. прич. превъзмогнал, св. — вж. превъзмогвам.
превъзнасям - правъзнасяш, несв. и превъзнеса, св.; кого. Хваля прекалено много, поставям на по-високо място, отколкото заслужава. Превъзнасям л...
превъзходен - превъзходна, превъзходно, мн. превъзходни, прил. С много добри качества; отличен, великолепен. Превъзходен ден.
превързочен - превързочна, превързочно, мн. превързочни, прил. Който служи за превързване. Превързочни материали.
прегърбя се - прегърбиш се, мин. св. прегърбих се, мин. прич. прегърбил се, св. — вж. прегърбвам се.
предсмъртен - предсмъртна, предсмъртно, мн. предсмъртни, прил. Който става/е преди смъртта. Предсмъртен час.
прежъднявам - прежъдняваш, несв. и прежъднея, св. Прежаднявам.
прежълтявам - прежълтяваш, несв. и прежълтея, св. Внезапно ставам жълт, блед.
преизпълвам - преизпълваш, несв. и преизпълня, св.; какво. Препълвам.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: