Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----------- - Намерени са 2048 думи от търсенето
канализирам - канализираш, несв. и св. ; какво. 1. Построявам канализация. 2. Укрепвам коритото на река, за да не се разлива. 3. Прен. Организир...
кандардисам - кандардисаш, се. — вж. кандардисвам.
кандидатура - мн. кандидатури, ж. Изявено желание и/или постъпки за заемане на място, пост (или за женитба). Подавам си кандидатурата. Оттеглям ...
капитулация - само ед. 1. Капитулиране. 2. Договорът за капитулиране между воюващи. Подписвам капитулация.
капитулирам - капитулираш, несв. и св. 1. Прекратявам военни действия и се отказвам от война в полза на противника. 2. Прен. Отстъпвам на някакъ...
кариеристка - мн. кариеристки, ж. Жена кариерист.
катализирам - катализираш, несв. и св.; какво. Действам като катализатор.
квазинаучен - квазинаучна, квазинаучно, мн. квазинаучни, прил. Който претендира за научност, но му липсват необходимите качества.
квартирувам - квартируваш, несв. Наемам квартира, настанен съм на квартира.
кибернетика - само ед. Наука за законите на получаване, съхраняване и предаване на информацията, както и за системите, носители на изкуствен инт...
кинефикация - само ед. Система и организация на разпространението на филми.
кираджийски - кираджийска, кираджийско, мн. кираджийски, прил. Който се отнася до кираджия. • Като кираджийски кон. Разг. По навик, без да мисля...
клюкарствам - клюкарстваш, несв.;за какво/ за кого. Разпространявам клюки; обсъждам клюки. Има и мъже, които са склонни да клюкарстват.
лингвистика - само ед. Наука за езика; езикознание. Трудове по лингвистика. Българска лингвистика. // прил. лингвистичен, лингвистична, лингвист...
латинизация - само ед. Латинизиране.
латинизирам - латинизираш, несв. и св. 1. Какво/ кого. Налагам латинската (римската) култура. 2. Какво. Въвеждам латински букви. Латинизирам азб...
легализация - само ед. Легализиране.
легализирам - легализираш, несв. и св.; какво. Придавам законно оформление или положение; узаконявам. Легализирам движение. Легализирам документ...
легитимация - мн. легитимации, ж. 1. Остар. Документ за самоличност; лична карта. 2. В правото — признаване на някакво право над нещо или над ня...
легитимирам - легитимираш, несв. и св. 1. Какво. Правя законно нещо новосъздадено. Легитимирам нови учебни заведения. 2. Спец. В правото — призн...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: