Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----------- - Намерени са 2048 думи от търсенето
изпреварвам - изпреварваш, несв. и изпреваря, св. 1. Кого/какво. Задминавам при движение. Карахме бавно и всички ни изпреварваха. 2. Кого/какво....
изразителен - изразителна, изразително, мн. изразителни, прил. 1. За лице, очи и др. - който показва ясно чувства, настроения, душевни качества....
икономисвам - икономисваш, несв. и икономисам, св.; какво. Запазвам част от определените за изразходване средства, материали и др.; спестявам. Т...
имплантация - мн. имплантации, ж. Спец. В медицината - присаждане на клетки или тъкани от едно място на друго или на органи от един организъм на...
импрегнирам - импрегнираш, несв. и св.; какво. Извършвам импрегнация.
инициаторка - мн. инициаторки, ж. Жена инициатор.
инкрустация - мн. инкрустации, ж. 1. Само ед. Приложно изкуство за врязване в повърхност на украса от друг материал. Инкрустация със седеф. 2. С...
интервюирам - интервюираш, несв. и св.; кого. Провеждам интервю. Интервюираха режисьора във връзка с новия му филм.
игрословица - мн. игрословици, ж. Игра за развлечение, при която в празни квадратчета се изписват определени думи.
идеализация - само ед. Представяне в съвършен, нереален вид; идеализиране. Идеализация на героите в киното.
идеализирам - идеализираш, несв. и св.каквоко-го. Представям в по-добра светлина, отколкото е в действителност. Идеализирам героите в романа. Ид...
избавителка - мн. избавителки, ж. Жена избавител.
избираемост - избираемостта, само ед., ж. Възможност за избиране.
избирателен - избирателна, избирателно, мн. избирателни, прил. 1. Който се отнася до избори или до избирател. Избирателна урна. Избирателни спис...
избирателка - мн. избирателки, ж. Жена избирател.
избледнявам - избледняваш, несв. и избледнея, св. 1. Ставам бледен или блед. Лицето му избледня. Цветята на роклята са избледнели. 2. Прен. За с...
избръмчавам - избръмчаваш, несв. и избръмча, св. Бръмвам силно един път или няколко пъти един след друг. На улицата избръмча мотор.
избърборвам - избърборваш, несв. и избърборя, св. Бърборя нещо кратко докрай.
извънбрачен - извънбрачна, извънбрачно, мн. извънбрачни, прил. 1. Който е роден от майка, която няма брак. Извънбрачно дете. 2. Който се извършв...
изгладнявам - изгладняваш, несв. и изгладнея, св. 1. Ставам много гладен; огладнявам. 2. Дълго не съм си дояждал. Цените растат, хората изгладня...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: