Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----------- - Намерени са 2048 думи от търсенето
артикулирам - артикулираш.В езикознанието - върша артикулация; учленявам.
архивистика - само ед. Архивознание.
архиепископ - мн. архиепископи.Духовно лице, което управлява църковна област от няколко епископства.
архимандрит - мн. архимандрити.1. Управител на мъжки манастир; игумен.2. Сан на монах, който се готви за епископ.
архитектура - 1.Наука и изкуство за проектиране, изграждане и художествено оформяне на строителни обекти.2. Строителен стил.// прил. архитектуре...
асиметричен - асиметрична, асиметрично, мн. асиметрични.Който е лишен от симетрия.// същ. асиметричност.
асоциативен - асоциативна, асоциативно, мн. асоциативни.Който се отнася до асоциация.
атлетически - атлетическа, атлетическо, мн. атлетически.Който се отнася до атлетика.
ахроматизъм - само ед. Свойство на оптическите стъкла да пречупват светлинни лъчи, без да ги разлагат на съставните им цветове.
абракадабра - (лат. abracadabra, вероятно от гр. abrakos 'божество' + евр. dabar 'дума')1. Магическа дума с предполагаема чу...
абсентеизъм - (фр. absenteisme по absent от лат. absens, -ends 'отсъстващ')Книж. Редовно отсъствие от задължителни заседания, събрания...
абсолютизъм - (фр. absolutisme по лат. absolutus 'безусловен')Полит. Държавен строй с неограничена еднолична върховна пласт.- просвете...
абстиненция - (лат. abstinentia)1. Книж. Въздържане.2. Мед. Особено състояние при алкохолици и наркомани вследствие на рязко отказване от алкохо...
абстрахирам - (нем. abstrahieren по лат. abstraho 'отвличам, откъсвам')Филос. Отделям съществените признаци от несъществените; извлича...
авирулентен - (лат. avirulentus по а- + лат. virulentus 'отровен')Мед. За микроб - лишен от вирулентност, от способност да причини заб...
автоваксина - (лат. autovaccinum по авто + ваксина)Мед. Ваксина от микроби на болния, върху когото ще се прилага.
автокефалия - (по авто- + гр. kephale 'глава')Църк. Независимост на една православна цьрква от друга.// Прил. автокефален.
автоматизъм - (фр. automatisme, нем. Automatismus по гр. automatismos 'самопроизволност')Псих. Изпълнение на действия механично, безсъ...
автохипноза - (по авто- + хипноза)Псих. Самохипнотизиране.
аглутинация - (лат. agglutinatio 'прилепване')1. Език. Начин на образуване на производни думи и граматични форми чрез механическо прис...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: