Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----------- - Намерени са 2048 думи от търсенето
закучвам се - закучваш се, несв. и закуча се, св. Разг. 1. За механизъм или част, която се завърта, завива и под. — не се въртя, не се завивам; ...
залесителен - залесителна, залесително, мн. залесителни, прил. Който се отнася до залесяване. Залесителни работи.
залутвам се - залутваш се, несв. и залутам се, св. 1. Попадам в обширно и непознато място, увличам се, бродя; обърквам се. Залутах се из гората,...
залютява ми - несв. и залюти ми, св. Става ми люто.
заместничка - мн. заместнички, ж. Жена заместник.
замислям се - замисляш се, несв. и замисля се, св. 1. За какво/за кого. Мисля задълбочено, унасям се в мисли. Замислих се за плановете си. Замис...
занаятчийка - мн. занаятчийки, ж. Жена занаятчия.
занемарявам - занемаряваш, несв. и занемаря, св.; какво/кого. Изоставям, не се грижа, не поддържам достатъчно. Занемарила съм домакинството зара...
занимателен - занимателна, занимателно, мн. занимателни, прил. Който увлича, интригува, забавлява. Занимателен разказ. Занимателен събеседник.
запалителен - запалителна, запалително, мн. запалителни, прил. 1. Който служи да запалва. Запалителни бомби. 2. Който се запалва много лесно. Ту...
запаметявам - запаметяваш, несв. и запаметя, св.; какво. 1. Задържам в паметта си; запомням. 2. Мога да задържам в паметта си. Той запаметява це...
заплесна се - заплеснеш се, мин. св. заплеснах се, мин. прич. заплеснал се, св. — вж. заплесвам се.
заповедница - мн. заповедници, ж. Жена заповедник.
заподозирам - заподозираш, несв. и заподозра, св.; кого. Насочвам подозренията си към някого. Заподозрели са го в убийство.
запразнявам - запразняваш, несв. и запразня, св. Разг. Прекратявам, обикн. учебни занятия, за празник или ваканция.
запътвам се - запътваш се, несв. и запътя се, св. 1. Отправям се, насочвам се, тръгвам нанякъде. 2. Прен. Разг. Решавам да постигна нещо, за кое...
заразителен - заразителна, заразително, мн. заразителни, прил. 1. Разг. Който може да се предаде чрез зараза. 2. Прен. Увличащ, разпространяващ ...
зарзаватчия - мн. зарзаватчии, м. Мъж, който продава зарзават. // прил. зарзаватчийски, зарзаватчийска, зарзаватчийско, мн. зарзаватчийски.
заседателен - заседателна, заседателно, мн. заседателни, прил. Който е свързан със заседание. Заседателна зала. Заседателен глас.
заскрежавам - заскрежаваш, несв. и заскрежа, св.; какво. Правя да се покрие със скреж. Студът заскрежи стъклата на прозорците. — заскрежавам се/...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: