Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----------- - Намерени са 2048 думи от търсенето
вазомоторен - (нлат. vasomotorius по лат. vas 'съд' + motor 'двигател')Мед. Съдодвигателен.
валоризация - (фр. valorisation)Икон. Фин. Повишаване стойността на стоките, курса на ценните книжа и под. чрез държавни мерки.// гл. валоризира...
вапоризатор - (фр. vaporisateur по лат. vapor 'пара')1. Хим. Изпарител.2. Мед. Уред за обгаряне с пара.
вапоризация - (фр. vaporisation по лат. vapor 'пара')1. Хим. Изпаряване.2. Мед. Обгаряне с пара за спиране на кръвотечение.
вапориметър - (по лат. vapor 'пара' + -метър)Техн. Уред за измерване налягането на парите.
Вартоломеев - (по собств. фр. St Barthelemy 'св. Вартоломей')В съчет. вартоломеева нощ:1. Ист. Нощта срещу деня на св. Вартоломей (24....
верификация - (срвеклат. verificatio)Установяване, удостоверяване на истината.// гл. верифицирам.
вертебрален - (фр. vertebral от нлат. vertebralis)Анат. Гръбначен.
ветеринария - (лат. veterinaria по veterina 'впрегатен добитък')Наука за анатомията, физиологията, заболяванията и лечението на домашн...
витикултура - (по лат. vitis 'лоза' + cultura 'обработване')Бот. Лозарство.
вокализация - (фр. vocalisation по лат. vocalis 'гласен')1. Муз. Пеене без думи, с повтаряне на една сричка.2. Език. Преход на съгласн...
гувернантка - мн. гувернантки, ж.Жена, наета за възпитателка на деца в богато семейство.
газификация - само ед.1. Спец. Получаване на газово гориво от твърдо или течно гориво; добиване на газ.2. Снабдяване с инсталации и съоръжения з...
газифицирам - газифицираш, несв.Извършвам газификация.
газообразен - газообразна, газообразно, мн. газообразни, прил.Въздухообразен. Газообразно състояние.
гардеробиер - мн. гардеробиери, м.Лице, което обслужва гардероб (в 3 знач.).
гастролирам - гастролираш, несв. и св.На гастрол съм.
гастрономия - само ед.Готварското изкуство.
генеративен - генеративна, генеративно, мн. генеративни, прил.Който поражда, ражда, произвежда.
геополитика - само ед.Наука за взаимодействието на географски и политически фактори.// прил. геополитически.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: