Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----------- - Намерени са 2048 думи от търсенето
неофициален - неофициална, неофициално, мн. неофициални, прил. Който няма официален характер. Неофициална визита. Неофициален източник.
неподражаем - неподражаема, неподражаемо, мн. неподражаеми, прил. Който не може да бъде наподобен; изключителен, великолепен. Неподражаем стил н...
непоколебим - непоколебима, непоколебимо, мн. непоколебими, прил. Който не може да бъде разколебан. Непоколебима увереност. // същ. непоколебимо...
непокорство - мн. непокорства, ср. Проява на непокорен човек; непослушание.
непослушник - мн. непослушници, м. Човек, който често проявява непослушание (най-често дете); палавник, немирник.
непостоянен - непостоянна, непостоянно, мн. непостоянни, прил. 1. Който не е постоянен; изменчив, колебаещ се, неустойчив. Непостоянна величина....
непреклонен - непреклонна, непреклонно, мн. непреклонни, прил. Който не променя позицията си под нечие въздействие; твърд, непоколебим. Непрекло...
непреодолим - непреодолима, непреодолимо, мн. непреодолими, прил. Който не може да се преодолее; непобедим, силен. Непреодолимо влечение. // същ...
непромокаем - непромокаема, непромокаемо, мн. непромокаеми, прил. Който не пропуска и не поема вода и други течности. Непромокаема материя. // с...
неравенство - мн. неравенства, ср. 1. Отсъствие на равенство. Социално неравенство. 2. Спец. В математиката — съотношение между величини с разли...
несполучлив - несполучлива, несполучливо, мн. несполучливи, прил. Който е свързан с несполука; неуспешен. Несполучлив опит. // същ. несполучливо...
ницшеанство - само ед. Спец. Философско течение, което проповядва индивидуализъм, култ към "свръхчовека".
новогодишен - новогодишна, новогодишно, мн. новогодишни, прил. Който се отнася до Нова година. Новогодишни празници. Новогодишна елха.
новозаветен - новозаветна, новозаветно, мн. но-возаветни, прил. Който се отнася до Новия завет. Новозавстни книги.
ноемврийски - ноемврийска, ноемврийско, мн. ноемврийски, прил. Който става през ноември или се отнася към ноември. Ноемврийски сняг.
номинативен - номинативна, номинативно, мн. номинативни, прил. 1. Който се отнася до именителен падеж. 2. Който назовава; означаващ.
ободрителен - ободрителна, ободрително, мн. ободрителни, прил. Който ободрява. Ободрително съобщение. Ободрителни напитки.
общественик - мн. общественици, м. Човек, който се занимава с обществена дейност; който работи в полза на обществото.
одухотворен - одухотворена, одухотворено, мн. одухотворени, прил. Който е проникнат от възвишени чувства и е с извисен дух или изразява такива ч...
ожесточавам - ожесточаваш, несв. и ожесточа, св.; кого. Правя жесток, довеждам до ожесточение. Моите думи го ожесточиха. - ожесточавам се/ожесто...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: