Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----------- - Намерени са 2048 думи от търсенето
простудявам - простудяваш, несв. и простудя, св.; кого/ какво. Оставям някого или нещо на студ, че да изстине или да се разболее. Простудих ръце...
протекторат - мн. протекторати, (два) протектората, м. 1. Само ед. Форма на политическа зависимост на една държава от друга, установена с догово...
протестирам - протестираш, несв. и св. 1. Възразявам рязко, изказвам своето недоволство от нещо. Протестирам срещу новите данъци. 2. Спец. Правя...
противничка - мн. противнички, ж. Противница.
противореча - противоречиш, мин. св. противоречих, мин. прич. противоречил, несв. 1. На кого. Не се съгласявам с някого, възразявам му. 2. Па ка...
протоплазма - само ед. Спец. Основна съставка на растителните и животинските клетки, която съдържа хранителни вещества, соли и вода. // прил. пр...
протуберанс - мн. протуберанси, м. Спец. Обикн. мн. Огромни газови изригвания в хромосферата на Слънцето или над нея.
прохладявам - прохладяваш, несв. Прохлаждам.
процесуален - процесуална, процесуално, мн. процесуални, прил. Който се отнася до процес (в 3 знач.). Процесуален въпрос.
прочувам се - прочуваш се, несв. и прочуя се, св. Ставам известен, прочут.
прошетам се - прошеташ се, св. — вж. прошетвам се.
прошнуровам - прошнуроваш, несв. и св.; какво. Подшивам с канап или с шнур канцеларски документи. Прошнуровах протоколната тетрадка.
публицистка - мн. публицистки, ж. Жена публицист.
пуританство - само ед. Строга нравственост.
пустославие - само ед. Стремеж към слава; тщеславие.
работилница - мн. работилници, ж. Помещение за работа на занаятчия. Кожухарска работилница.
равносметка - мн. равносметки, ж. 1. Окончателна сметка с отчитане на приходите и разходите; баланс. 2. Прен. Отчитане на всички положителни и...
размирисвам - размирисваш, несв. и размириша, св.; какво. Изпускам мирис, та умирисвам. Размирисвам стаята. - размирисвам се/размириша се. Започ...
реставратор - мн. реставратори, м. 1. Човек, който реставрира или се стреми към реставрирането на нещо. 2. Специалист по възстановяване на ста...
ретрограден - ретроградна, ретроградно, мн. ретроградни, прил. Който е против напредъка, прогреса; назадничав. // същ. регроградност, ретроградн...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: