Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----------- - Намерени са 2048 думи от търсенето
своеобразен - своеобразна, своеобразно, мн. своеобразни, прил. 1. Който се различава от другите; оригинален. Своеобразен човек. 2. Който по каче...
сгромолясам - сгромолясаш, св. — вж. сгромолясвам.
сдобивам се - сдобиваш се, несв. и сдобия се, св.; с какво. 1. С трудности намирам или получавам; придобивам. Сдобих се с чудесни ботуши. 2. Раз...
сдушавам се - сдушаваш се, несв. и сдуша се, св. 1. Сприятелявам се, сближавам се, обикновено с противообществена цел. Сдушиха се да оберат къща...
северозапад - само ед. Посока между север и запад. // прил. северозападен, северозападна, северозападно, мн. северозападни. Северозападна Африка...
сега-засега - нареч. Разг. Около настоящия момент, за този момент. Сега-засега това е достатъчно.
сегментация - мн. сегментации, ж. Делене на сегменти.
сегментирам - сегментираш, несв. и св.; какво. Разделям на сегменти.
секвестирам - секвестираш, несв. и св.; какво. Спец. Налагам секвестър.
секретариат - мн. секретариати, (два) секретариата, м. 1. Отдел в учреждение, който се занимава с организационната или секретарската работа. 2. ...
секундарник - мн. секундарници, (два) секундарника, м. Стрелка на часовник, която показва секундите.
сензационен - сензационна, сензационно, мн. сензационни, прил. Който предизвиква сензация. Сензационен успех. Сензационна новина. //нареч. сенза...
сенокосачка - мн. сенокосачки, ж. Машина за сенокос.
сепаративен - сепаративна, сепаративно, мн. сепаративни, прил. Който се извършва без участието и съгласието на другите заинтересовани. Сепаратив...
сервитьорка - мн. сервитьорки, ж. Жена сервитьор.
силабически - силабическа, силабическо, мн. силабически, прил. Силабичен. • Силабическо стихосложение. Спец. Използване на еднакъв брой срички в...
симпатизант - мн. симпатизанти, м. Лице, което симпатизира на друго лице или на партия/организация, като ги подкрепя (обикн. в избори).
синтесайзер - — вж. синтесайзър.
сиромахкиня - мн. сиромахкини, ж. Разг. Жена сиромах.
скандалджия - мн. скандалджии, м. Човек, който обича да прави скандали (в 1 знач.).
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: