Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----------- - Намерени са 2048 думи от търсенето
рецитаторка - мн. рецитаторки, ж. Жена рецитатор.
романизирам - романизираш, несв. и св.; какво. Обработвам, пресътворявам под формата на роман. Романизирана биография.
рушветчийка - мн. рушветчийки, ж. Разг. Жена рушветчия.
раболепнича - раболепничиш, мин. св. раболепничих, мин. прич. раболепничил, несв. Проявявам раболепие.
работодател - работодателят, работодателя, мн. работодатели, м. Човек, предприятие, които дават работа, наемат работници срещу заплащане по труд...
работохолик - мн. работохолици, м. Лице, което се увлича да работи прекомерно, за което не съществува нищо друго освен работата му.
равнобедрен - равнобедрена, равнобедрено, мн. равнобедрени, прил. За триъгълник — който е с две еднакви страни.
равнозначен - равнозначна, равнозначно, мн. равнозначни, прил. Който има еднакво значение с друг. Равнозначни думи. // същ. равнозначност, равно...
равнозначещ - равнозначеща, равнозначещо, мн. равнозначещи, прил. Равнозначен, равностоен.
равноправен - равноправна, равноправно, мн. равноправни, прил. Който притежава еднакви, равни права с друг.
равноправие - само ед. Състояние на равноправен; равенство. Равноправие на жената и мъжа.
равноцветен - равноценна, равноценно, мн. равноценни, прил. Който е с еднаква, равна цена с нещо друго; равностоен. // същ. равноценност, равноц...
радиационен - радиационна, радиационно, мн. радиационни, прил. Който е свързан с радиация. Радиационни поражения.
радиоапарат - мн. радиоапарати, (два) радиоапарата, м. Апарат за приемане на радиовълни; радиоприемник.
радиометрия - само ед. 1. Дял от физиката, който се занимава със средствата и начините за измерване на лъчистата енергия. 2. Спец. Начин за търс...
радиотехник - мн. радиотехници, м. Специалист по радиотехника.
радиоуредба - само ед. Апаратура за приемане и усилване на радиосигнали с цел озвучаване на големи помещения, селища и др.
разбинтовам - разбинтоваш, несв. и св.; какво. Развивам бинта, с който е превързана рана.
разболея се - разболееш се, мин. св. разболях се, мин. прич. разболял се, св. — вж. разболявам се.
разбунтувам - разбунтуваш, св.; какво/кого. Подтиквам, предизвиквам към бунт; размирявам. Разбунтувам народа. — разбунтувам се. Започвам да се б...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: