Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------- - Намерени са 5059 думи от търсенето
айскафе - (нем. Eiskaffee)Кафе, което се поднася със сладолед.
акарида - (лат. acarida от rp.akaris, -idos 'червей')Мед. Кърлеж, причинител на краста.
аколада - (фр. accolade по лат. ad 'при' + collum 'врат')1. Ист. Обредно докосване с плоската страна на меч, придружено ...
а конто - (ит. а conto)Търг. За сметка на.
акропол - (гр. akropolis 'висок град')Укрепена част на старогръцки град, обикн. на хълм.
актиний - (лат. actinium по гр. actis, -inos 'лъч')Хим. Радиоактивен елемент, сребристобял метал, зн. Ас, пор. н. 89, който се доб...
актино- - (по гр. actis, -inos 'лъч')Първа съставна част на сложни думи със значение 'лъчист', напр. актинотерапия.
аламбик - (фр. alambic от ар. al-anbiq, което от гр. ambix 'съд')Хим. Ост. Голям съд за дестилиране.
алказар - (исп. alcazar от ар.)1. Укрепен дворец на арабски владетел в Испания.2. Обществена сграда в такъв стил.
Алкоран - (чрез фр. alcoran от ар. al-qur'an 'писанието')Коран.
алтхорн - (нем. Althorn)Myз. Меден духов инструмент, заместващ валдхорна в малки или любителски оркестри.
амарант - (фр. amarante по гр. amarantos 'неувяхващ')Бот. Тревисто декоративно растение с красиви тъмночервени съцветия; стратор. ...
амилаза - (фр. amylase по гр. amylon 'скорбяла' + -аза)Хим. Ензим, който хидролизира нишестето и гликогена, като образува декстрин...
амонити - (фр. ammonite по лат. Ammonis cornu 'рог на бог Амон')Палеонт. Голяма група измрели главоноги мекотели с широко географс...
аморозо - (ит. amoroso)Муз. Нежно, любовно, затрогващо.
анаглиф - (лат. anaglyphus от гр. anaglyphos 'гравиран')Изк. Барелефно изображение (орнамент).// Прил. анаглифен.
анаероб - (фр. anaerobic по гр. an 'без' + aer 'въздух' + bios 'живот')Биол. Организъм, който може да живее бе...
аналист - (фр. analiste)Литер. Автор на анали; летописец.
анафора - (гр. anaphora)Литер. Стилистична фигура, при която дума или думи, звукове или синтактични форми се повтарят в началото на няколко ...
ангинар - (гр. ankinara)Бот. Плодът на растението ангинария; артишок.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: