Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------- - Намерени са 5059 думи от търсенето
премина - преминеш, мин. св. преминах, мин. прич. преминал, св. — вж. преминавам.
премяна - мн. премени, ж. Дрехи — най-често нови.
пренеса - пренесеш, мин. св. пренесох, мин. прич. пренесъл, св. — вж. пренасям.
препаша - препашеш, мин. св. препасах, мин. прич. препасал, св. — вж. препасвам.
препиша - препишеш, мин. св. преписах, мин. прич. преписал, се. — вж. преписвам.
прережа - прережеш, мин. св. прерязах, мин. прич. прерязал, св. — вж. прерязвам.
пресадя - пресадиш, мин. св. пресадих, мин. прич. пресадил, св. — вж. пресаждам.
пресека - пресечеш, мин. св. пресякох, мин. прич. пресякъл, св. — вж. пресичам.
пресуча - пресучеш, мин. св. пресуках, мин. прич. пресукал, св. — вж. пресуквам.
пресуша - пресушиш, мин. св. пресуших, мин. прич. пресушил, св. — вж. пресушавам.
преточа - преточиш, мин. св. преточих, мин. прич. преточил, св. — вж. претакам.
префуча - префучиш, мин. св. префучах, мин. прич. префучал, се. — вж. префучавам.
прехапя - прехапеш, мин. св. прехапах, мин. прич. прехапал, св. — вж. прехапвам.
прехлас - само ед. 1. Силен унес; захлас. 2. Възторг, възхищение.
прибавя - прибавиш, мин. св. прибавих, мин. прич. прибавил, св. — вж. прибавям.
прибера - прибереш, мин. св. прибрах, мин. прич. прибрал, св. — вж. прибирам.
прибран - прибрана, прибрано, мн. прибрани, прил. 1. Скромен, тих. Прибран човек. 2. Който подрежда нещата си; спретнат, подреден.
приведа - приведеш, мин. св. приведох, мин. прич. привел, св. — вж. привеждам.
приемам - приемаш, несв. и приема, св. 1. Какво. Вземам, получавам нещо, което ми се дава. Приемам подарък. Приемам телеграма. 2. Кого. Прав...
приемна - мн. приемни, ж. Приемна стая.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: