Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------- - Намерени са 5059 думи от търсенето
гъбарка - мн. гъбарки, ж.Жена гъбар.
гъбичка - мн. гъбички, ж.1. Малка гъба.2. Само мн. Паразитни низши организми, които предизвикват заболяване по кожата на човека между пръсти...
гъгрица - мн. гъгрици, ж.Дребни бръмбари, които нападат зърнени храни или тестени изделия.
гъдулар - гъдуларят, гъдуларя, мн. гъдулари, м.Човек, който свири на гъдулка. // същ. умал. гъдуларче, мн. гъдуларчета, ср.// прил. гъдуларс...
гъдулка - мн. гъдулки, ж.Народен музикален инструмент с три или четири струни, на който се свири с лък.// същ. умал. гъдулчица, мн. гъдулчиц...
гълчава - само ед.Диал. Шум от едновременно говорене на много хора; глъчка.
гълъбар - гълъбарят, гълъбаря, мн. гълъбари, м.Човек, който отглежда гълъби.
гърбица - мн. гърбици, ж.1. Неестествена изпъкналост на гърба вследствие изкривяване на гръбначния стълб.2. Изпъкналост, издатина наравно мя...
гърлица - мн. гърлици, ж.1. Разг. Само ед. Дифтерия, лошо гърло. Гърлицата да те хване!2. Диал. Гургулица.
гъстота - само ед.Качество на гъст. Гъстота на населението. Гъстота на млякото. Гъстота на сиропа.
галалит - (по гр. gala 'мляко' + -лит)Хим. Име на първата пластмаса, получена през 1879 - изкуствен рог, използван за копчета, гре...
галенит - (нем. Galenit по лат. galenna 'олово' + -ит')Минерал с оловносив цвят и метален блясък, съдържащ много олово, сребр...
галофил - (фр. gallophile по лат. gallus 'гал' + -фил)Човек, който обича французите.
галофоб - (фр. gallophobe но лат. gallus 'гал' + -фоб)Човек, който мрази французите.
гальота - (ит. galeota 'вид кораб')Ост. Товарна двуколка с високи колела.
ганглий - (нлат.ganglion от гр. ganglion 'подутина на кожата')1. Анат. Нервен възел.2. Мед. Малка твърда подутина.
гастро- - (по гр. gaster 'стомах')Първа съставна част на сложни медицински термини със значение 'стомашен', напр. гастро...
Гестапо - (нем. Gestapo, съкр. от Ge(hieime) Sta(ats)po(lizei) 'тайна държавна полиция')Ист. Германска тайна полиция през хитлерис...
глисада - (фр. glissade по glisser 'плъзгам се')Ав. Траектория на полета на самолет при спускане.
глобула - (фр. globule, нем. Globule по лат. globulus 'топче')Фарм. Лекарствено средство във вид на топче.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: