Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------- - Намерени са 5059 думи от търсенето
затикам - затикаш, св. — вж. затиквам.
затисна - затиснеш, мин. св. затиснах, мин. прич. затиснал, св. — вж. затискам.
затихна - затихнеш, мин. св. затихнах, мин. прич. затихнал, св. — вж. затихвам.
затичам - затичаш, несв. и затека, св. Започвам да тека, потичам. По улиците затекоха води.
затишие - само ед. Временно затихване на всичко шумно и динамично (буря, вятър; шум, глъчка; спор; на бой, война и др.). Настъпи затишие на ...
затопля - затоплиш, мин. св. затоплих, мин. прич. затоплил, св. — вж. затоплям.
затревя - затревиш, мин. св. затревих, мин. прич. затревил, св. — вж. затревявам.
затъвам - затъваш, несв. и затъна, св. 1. Хлътвам донякъде в нещо рядко, течно или меко. Затъвам в тиня. Затъвам до кръста в снега. 2. Прен....
затъкна - затъкнеш, мин. св. затъкнах, мин. прич. затъкнал, св. — вж. затъквам.
затъмня - затъмниш, мин. св. затъмних, мин. прич. затъмнил, св. — вж. затъмнявам.
затънтя - затънтиш, мин. св. затънтих, мин. прич. затънтил, св. — вж. затънтвам.
затъпея - затъпееш, мин. св. затъпях, мин. прич. затъпял, св. — вж. затъпявам.
затъпча - затъпчеш, мин. св. затъпках, мин. прич. затъпкал, св. — вж. затъпквам.
затъпял - затъпяла, затъпяло, мн. затъпели, прил. Който е станал несхватлив, нечувствителен.
затътря - затътриш, мин. св. затъ трих, мин. прич. затътрил, св. — вж. затътрям.
затягам - затягаш, несв. и затегна, св. 1. Какво. Правя нещо стегнато, пристегнато, като стягам възел; завинтвам, дърпам краища. Затягам въз...
заучвам - заучваш, несв. и зауча, св. 1. Започвам да уча. Всяка година заучват от септември. 2. Какво. Уча вместо пропуснат ден.
заушвам - заушваш, несв. и зауша, св.; кого. Увивам около ушите с одеяло или шапка, обикн. дете. Зауши го, защото има вятър. — заушвам се/за...
захарен - захарна, захарно, мн. захарни, прил. Който е направен от захар, със захар или е свързан със захар. Захарен разтвор. Захарен завод....
захарин - само ед. Вещество с бял цвят, без хранителна стойност, което се използва от болните от диабет като заместител на захарта. Слагам з...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: