Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------- - Намерени са 5059 думи от търсенето
полюция - мн. полюции, ж. Спец. Несъзнателно семеизпразване у мъж (обикн. по време на сън).
полянец - мн. полянци, м. Човек, който живее в полето.
полярен - полярна, полярно, мн. полярни, прил. Който е свързан с полюс (в 1 знач.). Полярна зима. Полярен кръг. Полярна лисица. • Полярна зв...
помежду - 1. Предлог. Обикновено с лични место-имения (особено с кратките им форми) — означава между (лица). Помежду им. Помежду тях. 2. Нар...
поменик - мн. поменици, (два) поменика, м. 1. Списък на имена, които се четат на големи църковни празници за "бог да прости" или з...
поместя - поместиш, мин. св. поместих, мин. прич. поместил, св. — вж. помествам.
помисля - помислиш, мин. св. помислих, мин. прич. помислил, св. — вж. помислям.
помощен - помощна, помощно, мн. помощни, прил. 1. Който е предназначен за помощ. 2. Допълнителен, второстепенен. Помощен материал. Помощна т...
поносим - поносима, поносимо, мн. поносими, прил. Който може да се понесе, да се изтърпи. Поносим климат.
понятен - понятна, понятно, мн. понятни, прил. 1. Който може да се разбере; разбираем. Понятно обяснение. 2. Който се знае; известен, ясен, ...
понятие - мн. понятия, ср. 1. Логически оформена обща мисъл за предмета или явлението. Понятие за любов. 2. Представа, знание. Нямам понятие...
попилея - попилееш, мин. св. попилях, мин. прич. попилял, св. — вж. попилявам.
поприще - мн. поприща, ср. 1. Поле за дейност, изява. Моето поприще е химията. 2. Професия. Преподавателско поприще.
пореден - поредна, поредно, мн. поредни, прил. Който следва след друг; следващ. Пореден номер. Поредна глупост.
поречие - мн. поречия, ср. Земите, които се намират край коритото на река; долина на река. Поречието на Вит.
породен - породена, породено, мн. породени, прил. Който е роден скоро след друг брат или сестра. Породено дете.
пороище - мн. пороища, ср. Място, където минава порой (в 1 знач.).
порочен - порочна, порочно, мн. порочни, прил. 1. Който има порок или е свързан с порок (предимно с разврат); безнравствен, неморален, развр...
портиер - мн. портиери, м. 1. Вратар на обществено заведение. 2. Човек, който чисти голяма жилищна сграда и обикновено живее в нея. // прил....
портрет - мн. портрети, (два) портрета, м. 1. Картина или снимка на човек. Маслен портрет. 2. Спец. Описание на герой в литературно произвед...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: