Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------- - Намерени са 5059 думи от търсенето
кошница - мн. кошници, ж. Изплетен от пръчки или дървени ленти съд, с дръжка отгоре. Кошница с грозде. Напълвам кошницата с праскови. // същ...
кощрява - само ед. Плевел с грапави листа и бодливи класове, които се забиват по дрехите, когато са сухи, и дразнят кожата. Не мога да си из...
крадльо - мн. крадльовци, м. Мъж, който е склонен да краде на дребно. Той е голям крадльо.
крамола - мн. крамоли, ж. Остар. Голяма, шумна свада; караница.
красота - мн. красоти, ж. 1. Само ед. Качество на красив. Красотата на природата. Мъжка красота. Душевна красота. 2. Красиви места, красиви ...
крепост - крепостта, мн. крепости, ж. 1. Укрепено с яки стени, ровове и други съоръжения населено място. Труднодостъпна крепост. Превземам к...
кроасан - мн. кроасани, (два) кроасана, м. Кифла от фино маслено тесто, с форма на полумесец и с пълнеж, както и закуски от същото тесто, но...
кроячка - мн. кроячки, ж. Жена крояч.
ксерокс - мн. ксерокси, (два) ксерокса, м. Разг. Копирен фотоелектрически апарат, който прави копие на текст, рисунка и др. от един лист на ...
кулоари - кулоар, м. Коридори около зала на парламент или в друга обществена сграда, където се водят неофициални разговори и срещи. // прил....
ледовит - ледовита, ледовито, мн. ледовити, прил. 1. Който е покрит с лед (обикн. в названията на полярните морета). Ледовито море. Северния...
леопард - мн. леопарди, (два) леопарда, м. Хищник от семейство котки с черно-оранжева окраска и характерни петна по кожата, който живее в Аф...
летопис - мн. летописи, (два) летописа, м. 1. Последователен списък на събития и случки по години, направен от техен съвременник; хроника. 2...
лактоза - само ед. Спец. В химията — млечна захар, главен въглехидрат в млякото.
лампион - мн. лампиони, (два) лампиона, м. 1. Поставена на висока стойка лампа или няколко лампи за осветление на открито. 2. Подвижна елект...
ланолин - само ед. Жълтеникаво маслоподобно вещество, получено от овча вълна, използвано в медицината, козметиката. // прил. ланолинов, лано...
лековит - лековита, лековито, мн. лековити, прил. Който има лечебни свойства. Лековити треви. Лековита вода. Лековито място.
леснота - само ед. Леснина, лекота. Пиша с леснота.
лиандро - само ед. Декоративно дръвче с ароматни розови, червени, бели и др. цветчета, отглеждано в големи саксии; олеандър.
либрето - само ед. Спец. 1. Текст на вокално-сценично произведение, като опера, оперета, оратория и др. 2. Кратко изложение на съдържанието ...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: