Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------- - Намерени са 5059 думи от търсенето
тетанус - само ед. Тежка инфекциозна болест, която се развива вследствие от замърсяване на рани.
техника - мн. техники, ж. 1. Само ед. Съвкупност от оръдия и средства за производство, както и научната дейност, необходима за тяхното създа...
тигрица - мн. тигрици, ж. 1. Женската на тигъра. 2. Буйна и/или разярена жена. Спуска се като тигрица.
тик-так - междум. Наподобява равномерни удари на часовник или на друг механизъм.
тимпани - мн. тимпани, (два) тимпана, м. Ударен музикален инструмент с полусферична част и опъната на нея кожа. Танц под звуците на тимпанит...
тинтява - само ед. Род треви и полухрасти с приложение в медицината, за подправка на напитки и др.
типосам - типосаш, св. — вж. типосвам.
тиранин - мн. тирани, м. Диктатор, потисник. Чужди тирани измъчват народа. Тиранин в семейството.
тирания - само ед. Деспотизъм, потисничество, тормоз. Подлагам на тирания. Цари тирания.
тичинка - мн. тичинки, ж. Спец. Част от цвете, мъжки размножителен орган, който се състои от дръжка и прашник.
тласвам - тласваш, несв. и тласна, св.; какво/кого. Тласкам един път или няколко пъти по един път. Тласвам лодката към вътрешността на езеро...
товарач - мн. товарачи, м. Работник, чието занятие е да товари и разтоварва стоки, предмети.
толкова - показ. мест. 1. За еднаквост в количеството или степента на предмети и признаци. Стигат ли ти толкова пари? Бях толкова разтревоже...
томбола - мн. томболи, ж. Предметна лотария, която се разиграва пред участниците, обикн. като част от увеселение.
топлина - само ед. 1. Спец. Във физиката — хаотично движение на частиците (молекули, атоми и др.), образуващи телата. 2. Нагрятост, висока т...
топлота - само ед. Душевна топлина, задушевност, сърдечност, близост. Отнасям се е топлота към тях.
топурна - топурнеш, мин. св. топурнах, мин. прич. топурнал, св. — вж. топуркам.
торнадо - мн. торнада, ср. Смерч.
торпила - мн. торпили, ж. Торпедо.
точилар - точиларят. точиларя, мн. точилари, м. Занаятчия, който точи сечива.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: