Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------- - Намерени са 5059 думи от търсенето
заиграя - заиграеш, мин. св. заиграх, мин. прич. заиграл, св. — вж. заигравам.
зайкиня - мн. зайкини, ж. Женски заек.
закален - закалена, закалено, мн. закалени, прил. 1. Който е добил физическа и нравствена издръжливост; кален. Беше закален и не настиваше. ...
закалка - само ед. Добита от закаляване издръжливост. Имам добра закалка.
закарам - закараш, св. — вж. закарвам.
закачам - закачаш, несв. закача, св.; какво. 1. Поставям някъде да виси. Закачих си палтото на закачалката. 2. Прикрепям към нещо. Закачих к...
закачка - мн. закачки, ж. Шега, задяване. • Имам закачка (с някого). Имам приятелски, интимни отношения.
закашля - закашлиш, мин. св. закашлих, мин. прич. закашлил, св. — вж. закашлям.
заквася - заквасиш, мин. св. заквасих, мин. прич. заквасил, св. — вж. заквасвам.
заклатя - заклатиш, мин. св. заклатих, мин. прич. заклатил, св. — вж. заклащам.
заклещя - заклещиш, мин. се. заклещих, мин. прич. заклещил, се. — еж. заклещвам.
заклиня - заклиниш, мин. св. заклиних, .мин. прич. заклинил, св. — в.ж. заклинвам.
заключа - заключиш, мин. св. заключих, мин. прич. заключил, св. — вж. заключвам.
законен - законна, законно, мн. законни, прил. 1. Който е според закона; законосъобразен. Законни основания. 2. Който е официален, според за...
законов - законова, законово, мн. законови, прил. Който принадлежи на закона (в 1 знач.). Законово положение. Законова уредба.
закопая - закопаеш, мин. св. закопах, мин. прич. закопал, св. — вж. закопавам.
закотвя - закотвиш, мин. св. закотвих, мин. прич. закотвил, св. — вж. закотвям.
закрепя - закрепиш, мин. св. закрепих, мин. прич. закрепил, св. — вж. закрепявам.
закривя - закривиш, мин. св. закривих, мин. прич. закривил, св. — вж. закривявам.
закрила - само ед. Защита, покровителство. Търся закрила. Давам закрила. // прил. закрилен, закрилена, закрилено, мн. закрилени.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: