Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------- - Намерени са 5059 думи от търсенето
агрегат - мн. агрегати, (два) агрегата.Няколко разнотипни машини или устройства, съединени в едно цяло за съвместна работа. Доилен агрегат./...
агреман - Официално дадено съгласие на една държава да приеме като дипломатически представител лице, предложено от друга държава.
агресор - мн. агресори, (два) агресора.Държава, която осъществява агресия или провежда агресивна политика.
агроном - мн. агрономи.Специалист по агрономия.
адвокат - мн. адвокати.1. Юрист, чиято професия е да бъде защитник на страна в съдебен процес или да дава консултации по юридически въпроси....
адмирал - мн. адмирали.Висше звание в командния състав на военноморските сили и лице, което има това звание. // прил. адмиралски, адмиралска...
адресат - мн. адресати.Лице, до което се адресира; получател.
адютант - мн. адютанти.Офицер, назначен да извършва преки услуги на по-висш началник и да го подпомага в работата.// прил. адютански, адютан...
азбучен - азбучно, азбучно, мн. азбучни.1. Който се отнася до азбука.2. Прен. Основен, добре известен; първоначален, елементарен, прост.
айвания - мн. айвании.Зимен сорт ябълка с жълто-червен цвят и сладък вкус.
айсберг - мн. айсберги, (два) айсберга.Плаваща ледена планина, откъсната от полярен ледник.
акварел - мн. акварели, (два) акварела.1. Водна боя за рисуване.2. Картина, нарисувана с водни бои.// прил. акварелен, акварелна, акварелно,...
акробат - мн. акробати.Цирков артист или спортист, който се занимава с акробатика.
активен - активна, активно, мн. активни.1. Който е деен, енергичен,жив, пъргав.2. Който действа и е в развитие; ефикасен.// същ. активност, ...
актиния - мн. актинии.Хищно морско безскелетно животно с пипала; морска хризантема.
актриса - мн. актриси.Жена актьор.
алаброс - Мъжка прическа с нископодстригана и изправена нагоре и назад коса.
албумин - Белтъчни вещества, важна съставка на животинските и растителните тъкани.
алвеоли - алвеол.1. Крайните разширения на бронхите във вид на мехурчета.2. Вдлъбнатини на челюстните кости, в които са вместени корените на...
алгебра - Дял от математиката, в който се изучават свойствата на величините независимо от тяхното числово значение. // Прил. алгебричен, алг...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: