Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------- - Намерени са 5059 думи от търсенето
петнист - петниста, петнисто, мн. петнисти, прил. Който е на петна с различна цветова окраска. Петниста хиена. • Петнист тиф. Остро заразно ...
пигмент - мн. пигменти, (два) пигмента, ли 1. Багрилно вещество, което придава цвят на човешките, животинските и растителните тъкани. 2. Спе...
плеврит - само ед. Спец. В медицината — възпаление на плеврата. Воден плеврит.
плейбек - само ед. Музикално певческо изпълнение със записан предварително съпровод.
пленник - мн. пленници, м. 1. Лице, което се намира в плен на неприятел; роб. 2. Лице, което е обхванато от чувство, страст. Пленник на любо...
плесник - мн. плесници, (два) плесника, м. Плесница.
плетище - мн. плетища, ср. Плет.
плещест - плещеста, плещесто, мн. плещести, прил. Който има широки плещи. Плещест мъж.
превзет - превзета, превзето, мн. превзети, прил. Който се превзема. Превзета жена. // същ. превзетост, превзетостта, ж.
предмет - мн. предмети, (два) предмета, м. 1. Всяко материално явление; вещ. 2, Това, към което са насочени мислите, действията и чувствата;...
предявя - предявиш, мин. св. предявих, мин. прич. предявил, св. — вж. предявявам.
преженя - прежениш, мин. св. прежених, мин. прич. преженил, св. — вж. преженвам.
прежиля - прежилиш, мин. св. прежилих, мин. прич. прежилил, св. — вж. прежилвам.
презрея - презрееш, мин. св. презрях и презреях, мин. прич. презрял и презреял, св. — вж. презрявам.
презрян - презряна, презряно, мн. презрени, прил. Когото презират или който предизвиква презрение. Презрян човек. Презряна твар.
прекипя - прекипиш, мин. св. прекипях, мин. прич. прекипял, св. — вж. прекипявам.
прелест - прелестта, мн. прелести, ж. 1. Само ед. Изключителна красота, хубост, очарование, привлекателност, обаяние. 2. Само мн. Приятни, п...
прелетя - прелетиш, мин. св. прелетях, мин. прич. прелетял, св. — вж. прелитам.
пременя - премениш, мин. св. премених, мин. прич. пременил, св. — вж. пременявам.
премеря - премериш, мин. св. премерих, мин. прич. премерил, св. — вж. премервам.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: