Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------- - Намерени са 5059 думи от търсенето
допусна - допуснеш, мин. св. допуснах, мин. прич. допуснал, св. — вж. допускам.
допущам - допущаш, несв. Допускам.
дорасна - дораснеш, мин. св. дораснах, мин. прич. дораснал, св. — вж. дораствам.
дораста - дорастеш, мин. св. дорастох, мин. прич. дорасъл, св. Дорасна.
досегна - досегнеш, мин. св. досегнах, мин. прич. досегнал, св. — вж. досягам.
доставя - доставиш, мин. св. доставих, мин. прич. доставил, св. — вж. доставям.
дотация - мн. дотации, ж. Спец. Безвъзмездни суми, отпускани от държавата на отделни предприятия, учреждения и др. за покриване на част от р...
дотегна - дотегнеш, мин. св. дотегнах, мин. прич, дотегнал, св. — вж. дотягам.
дотърча - дотърчиш, мин. св. дотърчах, мин. прич. дотърчал, св. — вж. дотърчавам.
дотягам - дотягаш, несв. и дотегна, св.; на кого. Предизвиквам досада, скука у някого; омръзвам. Този разговор ми дотегна.
дочакам - дочакаш, св. — вж. дочаквам.
дочувам - дочуваш, несв. и дочуя, св.; какво. 1. Чувам, улавям със слуха си нещо, което се говори надалече от мен. Дочух песента и. 2. Прен....
драгост - драгостта, мн. драгости, ж. Остар. 1. Само ед. Удоволствие, удовлетвореност, радост. 2. Предмети, подаръци, хора, които предизвикв...
дразним - дразнима, дразнимо, мн. дразними, прил. Който може да реагира на дразнения. // същ. дразнимост, дразнимостта, ж.
драйфам - драйфаш, несв. Жарг. Повръщам.
драсвам - драсваш, несв. и драсна, св. 1. Драскам от време на време или поединично. Драснах с молив. Драснах няколко реда. 2. Разг. Измъквам...
драскам - драскаш, несв. 1. Какво, по какво. Движа остър предмет по повърхност, като оставям следи върху нея (черти, резки) и заедно с това ...
драскач - мн. драскачи, м. Пренебр. Автор на безсъдържателни текстове, на текстове без художествена стойност. Драскачи много, писатели малко...
дребнав - дребнава, дребнаво, мн. дребнави, прил. 1. Който придава голямо значение на дреболии; тесногръд, ограничен. Дребнав човек. Дребнав...
дрезгав - дрезгава, дрезгаво, мн. дрезгави, прил. Който издава неясен, хриплив звук. Дрезгав глас. Дрезгав кларинет. // същ. дрезгавост, дре...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: