Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------- - Намерени са 5059 думи от търсенето
побирам - побираш, несв. и побера, св.; какво. Вмествам (в себе си); изпълвам (се). Не можах да побера целия багаж в куфарите. • Главата/ ум...
побутна - побутнеш, мин. св. побутнах, мин. прич. побутнал, св. — вж. побутвам.
побягна - побегнеш, мин. св. побягнах, мин. прич. побягнал, св. — вж. побягвам.
повалям - поваляш, св. — вж. повалвам.
повехна - повехнеш, мин. св. повехнах, мин. прич. повехнал, св. — вж. повяхвам.
повивам - повиваш, несв. и повия, св.; кого. Обвивам (бебе) в пелени.
повивка - мн. повивки, ж. Разг. Пелена на бебе.
повлека - повлечеш, мин. св. повлякох, мин. прич. повлякъл, св. — вж. повличам.
поврага - нареч. Грубо. По дяволите; да ми се маха от очите. Върви поврага!
повреда - мн. повреди, ж. Нарушаване изправността на нещо. Повредата е отстранена. • Телесна повреда. Трайни последици от удари.
повявам - повяваш, несв. и повея, св. 1. За вятър — духам леко или от време на време. Повява вятър. 2. Започвам да вея. 3. С какво. Раздвижв...
поганец - мн. поганци, м. 1. Пренебр. Езичник, друговерец, нехристиянин. 2. Разг. Лош, отвратителен човек. 3. Диал. Плъх.
погасим - погасима, погасимо, мн. погасими, прил. Който подлежи на погасяване. Погасим дълг.
погасна - погаснеш, мин. св. погаснах, мин. прич. погаснал, св. — вж. погасвам.
погивам - погиваш, несв. и погина, св. Умирам, загивам.
погладя - погладиш, мин. св. погладих, мин. прич. погладил, св. — вж. поглаждам.
погнуса - само ед. Отвращение. Изпитвам погнуса.
подавам - подаваш, яесв. и подам, св. 1. Какво, на кого. Давам в ръката; връчвам. Подай ми хляба. 2. Какво. Издавам навън; изваждам. Подавам...
подагра - само ед. Спец. Болест на обмяната на веществата, съпроводена от хронични болки в ставите.
подател - подателят, подателя, мн. податели, м. Човек, който изпраща нещо по пощата.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: