Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------- - Намерени са 5059 думи от търсенето
аристон - (фр. ariston но гр. aristos 'най-добър')Муз. Вид механичен музикален инструмент.
Аркадия - (гр. Arkadia)1. Геогр. Област в Южна Гърция, чиито жители са представени в древногръцката поезия като весели и щастливи пастири и ...
Арктика - (по гр. arktikos 'северен')Геогр. Северната полярна област на земното кълбо.// Прил. арктичен и арктически.
Арлекин - (ит. Arlecchino)1. Литер. Традиционен герой от италианската комедия дел арте, облечен в пъстри дрехи и с черна маска, който изпълн...
артикъл - (фр. article от лат. articulus 'частица')1. Език. Граматически член.2. Юр. Член от закон.
артишок - (нем. Artischocke от фр. artichaut, което от ар.)вж. ангинар.
артроза - (нлат. arthrosis по гр. arthron 'става' + -оза)Мед. Хронично възпаление на ставите.
архаика - (гр. archaikos 'древен')1. Ранен, първичен период в историята на изкуствата.2. Отличителни черти на древността.3. Предме...
архегон - (по rp.arche 'начало, принцип' + gone 'произход, раждане')Бот. Женски размножителен орган в мъхове, папрати, х...
архетип - (по гр. arche 'начало' + typos 'образ')Книж. Псих. Първообраз.// Прил. архетипен.
архидук - (по архи- + дук)Титла на благородник, по-висока от дук; ерцхерцог.ж. архидукеса.
архитип - вж. архетип.
асомния - (нлат. assomnia по а- + лат. somnus 'сън')Мед. Безсъние.
аспержа - (фр. asperge от лат. asparagus)Бот. Растение от сем. кремови с подземно стъбло, от което излизат силно удължени месести пъпки, чии...
астазия - (нлат. astasia по а- + гр. stasis 'стоене')Мед. Неспособност да се пази равновесие.
астения - (нлат. asthenia по а- + гр. sthenos 'сила')Мед. Слабост, безсилие, болнавост; отпуснатост.// Прил. астеничен.
астерия - (фр. asterie от гр. aster 'звезда')Зоол. Морска звезда.
атаксия - (нлат. ataxia по а- + гр. taxis 'ред')Мед. Разстройство на координацията на движенията вследствие увреждане на нервните ...
аутизъм - (нлат. autismus по авто-' + -изъм)Мед. Психично заболяване със затвореност в личните преживявания и нарушено общуване.
африкат - (нем. Affrikate по лат. affricatus от ad 'при' + frico 'трия')Фонет. Преградно-проходна съгласна (ц, ч, дз, дж...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: