Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------- - Намерени са 5059 думи от търсенето
левичар - левичарят, левичаря, мн. левичари, м. 1. Левак. 2. Човек с леви убеждения.
легален - легална, легално, мн. легални, прил. 1. Който е законен, открит. Легална партия. Легални средства. 2. Който е открит, явен. Действ...
легация - мн. легации, ж. 1. Дипломатическо представителство в чужда страна; посолство. 2. Прен. Служителите в това представителство, както ...
легенда - мн. легенди, ж. 1. Поетичен разказ за историческо събитие, което е идеализирано и включва фантастични моменти. 2. Животоопи-сание ...
лекарка - мн. лекарки, ж. Жена лекар.
лексика - само ед. Спец. 1. В езикознанието — речниковият състав на езика. 2. В езикознанието — съвкупност от думи, групирани според употреб...
лекувам - лекуваш, несв. 1. Кого/какво. Прилагам медицински средства, за да премахна или облекча някоя болест. Лекарят лекува е лекарства и ...
ленивка - мн. ленивки, ж. Жена ленивец.
лепенка - мн. лепенки, ж. Изделие, обикн. с вид на лента, което от едната страна е пропито или намазано с лепило и служи за прикрепяне на ед...
леснина - мн. леснини, ж. Начин за извършване или постигане на нещо без трудности или с малко трудности. Намирам леснината на работата. Тряб...
летален - летална, летално, мн. летални, прил. Който е смъртен, който се отнася до смърт. Летален изход.
летувам - летуваш, несв. 1. Ходя и прекарвам на почивка, обикн. по-дълго време. Ще летуваш ли някъде? Ще летувам на море. 2. Изобщо прекарва...
летучка - мн. летучки, ж. Остар. 1. Кратко и бързо събрание в редакция на вестник. 2. Кратко събрание за обсъждане на неотложни въпроси.
лещенка - само ед. Вид детска шарка, изразена с лещовидни мехурчета по тялото; варицела.
либерал - мн. либерали, м. 1. Привърженик на либерализма. 2. Член на либерална партия. 3. Прен. Разг. Свободомислещ човек, който не потиска ...
ликувам - ликуваш, несв. Тържествувам, радвам се възторжено. Ликувам за футболните ни успехи. // същ. ликуване, ср.
линейка - мн. линейки, ж. Специално оборудвана санитарна кола за пренасяне на болни или за даване на първа медицинска помощ. Викам линейка.
линийка - мн. линийки, ж. 1. Малка линия. 2. Инструмент за чертане от дърво или пластмаса, разделен по сантиметри и милиметри. Чертая с лини...
липсвам - липсваш, несв. 1. Няма ме, отсъствам. Липсват задължителните резервни части. От книгата липсват пет листа. 2. Изчезвам, изгубвам с...
листнат - листната, листнато, мн. листната, прил. За дърво, храст, растение — който има много листа. Пиперът става листнат, но няма чушки.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: