Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------- - Намерени са 5059 думи от търсенето
мутация - мн. мутации, ж. 1. Промяна, изменение. 2. Внезапна промяна в растителни или животински организми, която се предава на следващите п...
магазин - мн. магазини, (два) магазина, м. 1. Помещение за продажба на стоки. Магазин за готово облекло. 2. Място в прибори, апарати, уреди ...
магария - мн. магарии, ж. Подла, непочтена, неприлична постъпка; шмекерия. Пак е направил някоя магария.
мадейра - само ед. Бяло десертно вино, първоначално приготвяно на остров Мадейра.
маждрак - мн. маждраци, (два) маждрака, м. Остар. Копие.
мазачка - мн. мазачки, ж. Жена мазач.
мазилка - мн. мазилки, ж. Пласт от хоросан, цимент, глина, пръст със слама и др., използван за покриване на стени, подове, зидове и др.; леп...
мазнина - мн. мазнини, ж. Маслено вещество; мас, лой, тлъстина, масло. Животински мазнини.
мазурка - мн. мазурки, ж. Полски национален танц и музиката за него в 3/4 такт.
майкини - само мн. Домът и семейството на майката (в 1 знач.). След скандала тя отиде у майкини си.
маймуна - мн. маймуни, ж. 1. Бозайник, който е най-близо по своето анатомично устройство до човека. 2. Прен. Човек, който подражава на други...
майчица - мн. майчици, ж. 1. Нежно наименование на майка. Майчица — златна сенчица. 2. Само ед. Възклицание при внезапна уплаха, болка. Ох, ...
малахит - само ед. Непрозрачен яркозелен минерал. // прил. малахитов, малахитова, малахитово, мн. малахитови.
малинаж - само ед. Малинак.
малинак - мн. малинаци, м. Място, обрасло или засадено с малини.
малинар - малинарят, малинаря, мн. малинари, м. Лице, което бере и/или продава малини.
малцина - нареч. като същ. Малък, ограничен брой хора. Малцина знаят това.
мамарец - мн. мамарци, (два) мамареца, м. Диал. Дребни ракообразни животни, които плуват на групи по повърхността на тиха вода.
мамелюк - мн. мамелюки, м. Истор. Воин от личната охрана на египетските султани.
маминка - само ед. 1. Гальовно назоваване на мама. 2. Диал. Майката на майка ми; баба.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: