Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------- - Намерени са 5059 думи от търсенето
разведа - разведеш, мин. св. разведох, мин. прич. развел, св. — вж. развеждам.
развоен - развойна, развойно, мн. развойни, прил. Който се намира в период на развитие, на развой.
развозя - развозиш, мин. св. развозих, мин. прич. развозил, св. — вж. развозвам.
разврат - само ед. 1. Безразборни полови връзки. Мразя разврата. 2. Прен. Пълно нравствено разложение; поквара, безнравственост.
разгазя - разгазиш, мин. св. разгазих, мин. прич. разгазил, св. — вж. разгазвам.
разгаля - разгалиш, мин. св. разгалих, мин. прич. разгалил, св. — вж. разгалвам.
разгащя - разгащиш, мин. св. разгащих, мин. прич. разгащил, св. — вж. разгащвам.
разгеле - нареч. Разг. Тъкмо (навреме или намясто). Разгеле е още светло — ще отидем до хълма.
разголя - разголиш, мин. св. разголих, мин. прич. разголил, св. — вж. разголвам.
разгоня - разгониш, мин. св. разгоних, мин. прич. разгонил, св. — вж. разгонвам.
разгоря - разгориш, мин. св. разгорих, мин. прич. разгорил, св. — вж. разгарям.
разгрея - разгрееш, мин. св. разгрях, мин. прич. разгрял, св. — вж. разгрявам.
разгром - само ед. Пълно поражение; загуба. Претърпявам разгром.
раздвоя - раздвоиш, мин. св. раздвоих, мин. прич. раздвоил, св. — вж. раздвоявам.
раздера - раздереш, мин. св. раздрах, мин. прич. раздрал, св. — вж. раздирам.
раздран - раздрана, раздрано, мн. раздрани, прил. Разкъсан чрез дране. Раздрани дрехи.
раздяла - мн. раздели, ж. 1. Разделяне с близки. 2. Време, през което човек е разделен от близките си. Нашата раздяла беше кратка.
раздяна - разденеш, мин. св. раздянах, мин. прич. раздянал, св. — вж. раздявам.
разженя - разжениш, мин. св. разжених, мин. прич. разженил, св. — вж. разженвам.
раззема - разземеш, мин. св. раззех, мин. прич. раззел, св. — вж. разземам.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: